Nyhet

De vill att regeringen kämpar för att biogasen fortsatt ska vara skattebefriad

Nyhet

Full gas med biogas. 

Foto: Sandahls Logistik och Alfredssons Transport

Sandahls Logistik och Alfredssons Transport är två åkeriföretag som har satsat på biogaslastbilar och som oroas över att EU:s skattebefrielse av biogas ska försvinna.
-Det skulle ge en 20 % ökning av drivmedelskostnaderna, ungefär en tusenlapp per tankning, säger Erik Alfredsson, vd för Alfredssons Transport.

Erik Alfredsson köpte sin första biogaslastbil 2018 och har sedan dess bara köpt lastbilar som drivs av flytande biogas.

-Det har fungerat alldeles utmärkt och vi och våra kunder är jättenöjda.

Transportföretagen skrev för en tid sedan om tribunalen vid EU-domstolens beslut att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut från i juni 2020 om att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol för uppvärmning respektive motorfordon till och med 2030. Det skapar osäkerhet kring de framtida förutsättningarna för skattebefrielsen.

Det var det tyska biogasföretaget Landwärme som överklagat EU-kommissionens beslut att godkänna energi- och koldioxidskattebefrielse för biogas och biogasol. Landwärme ansåg att stödet kan leda till överkompensation genom att stöd ackumuleras från flera olika medlemsstater. Det kan enligt Landwärme skapa pristryck på de priser som tillämpas av de biogasproducenter som inte får stöd.

-Vi har satsat på biogas för att det är bättre för miljön och för att det har varit kostnadseffektivt, försvinner skatteundantaget så förändras bilden.

Tribunalen ansåg att EU-kommissionen inte hade utrett detta tillräckligt noga och menade att kommissionen borde gjort en fördjupad granskning av att skattebefrielserna var proportionerliga genom att undersöka om det skulle kunna uppstå överkompensation som skulle få allvarliga svårigheter för andra aktörer på biogasmarknaden. EU-kommissionen har två månader på sig från domslutet att överklaga domen men enligt vad Transportföretagen erfar är det osäkert om så kommer att ske eftersom den fördjupade granskningen som tribunalen efterfrågar ändå kommer att genomföras. Så sade finansminister Elisabeth Svantesson i en riksdagsdebatt tidigare i februari.

Ett annat åkeriföretag som oroar sig över domen är Sandahls Logistik i Värnamo, även de har gått in hårt för biogasen. Dess vd Mikael Ingesson berättar att de hade 30 stycken som gick på komprimerad biogas sedan tidigare och de har lagt en stororder på 120 stycken på flytande biogas, alltså totalt 150 stycken när alla är levererade.

-Vi har kalkylerat och baserat vår investering på att priserna för bränslet skulle inkludera skatteundantaget vilket totalt har gjort affären kostnadsmässigt attraktiv även om inköpet av fordon är dyrare jämfört med en fossil lösning, förklarar Mikael Ingesson.

Både Sandahls Logistik och Alfredssons Transport har rörliga drivmedelstillägg men Erik Alfredsson och Mikael Ingesson befarar att det finns en smärtgräns för vad kunderna är beredda att betala.

-Vi har satsat på biogas för att det är bättre för miljön och för att det har varit kostnadseffektivt, försvinner skatteundantaget så förändras bilden. Det finns risk för att kunder inte vill prioritera biogasen trots att de vill satsa på hållbarhet.

Erik Alfredsson håller med.

-Det skulle vara sorgligt om skatteundantaget försvinner. Vi har hittat ett alternativ till dieseln som dessutom är lokalproducerat och vi värmer dessutom upp fastigheten med biogas, så vi sitter i klistret. Även om kunderna prioriterar hållbarhet så finns det givetvis en smärtgräns för vad kunderna är beredda att betala.

Både Mikael Ingesson och Erik Alfredsson hoppas att regeringen arbetar för att skatteundantaget ska få vara kvar.

Läs mer om bakgrunden här

- Det finns risk för att kunder inte vill prioritera biogasen trots att de vill satsa på hållbarhet om skatteundantaget försvinner säger Mikael Ingesson, vd för Sandahls Logistik.

-Det skulle vara sorgligt om skatteundantaget försvinner.  Även om kunderna prioriterar hållbarhet så finns det givetvis en smärtgräns för vad kunderna är beredda att betala, säger Erik Alfredsson, vd för Alfredssons Transport.