Nyhet

Grönt ljus för längre lastbilar – minskar utsläppen med 4-6 procent

Från och med idag, 1 december, öppnar Trafikverket ett vägnät för 34,5 meter långa lastbilar vilket kommer att leda till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan. Utsläppen väntas minska med mellan 4–6 procent från den tunga lastbilstrafiken.

Transportföretagen har sedan länge drivit på för att möjliggöra transporter med längre lastbilar i Sverige.

-Det är bra för produktiviteten, för trafiksäkerheten och för miljön och en av de lägst hängande frukterna i klimatarbetet, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef.

En av fördelarna med längre lastbilar är att det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Enligt Trafikverkets beräkningar kan det leda till att utsläppen från den tunga trafiken kan minska med mellan 4 och 6 procent, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det vägnät som berörs i första skedet är ett huvudvägnät på cirka 450 mil väg och cirka 140 mil statliga anslutningsvägar som Trafikverket identifierat tillsammans med de 160 kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet. Det är ju viktigt att de längre lastbilarna kan nå fram till sina destinationer, terminaler och logistikcentra etc. Totalt är det således cirka 590 mil statliga vägar som öppnas idag. Utöver detta tillkommer även alla de kommunala anslutningsvägar som identifierats i samarbete med kommuner.

En del befarar att de längre lastbilarna leder till trafiksäkerhetsrisker i och med att de ger en längre omkörningssträcka. Men det har gjorts studier där de räknat på hur mycket längre det tid det tar att köra om ett längre fordon. Skillnaden är inte så stor enligt Transportstyrelsen. Det finns ingen generell ökad trafiksäkerhetsrisk kopplat till att fordonen blir nästan tio meter längre poängterar Transportstyrelsen. Tvärtom, färre lastbilar i vägtrafiken innebär färre olyckor. Alla lastbilar som är längre 25,25 meter är försedda med skylt fram och bak på fordonet. Därmed kan trafikanterna förbereda sin eventuella omkörning. 

Medan Trafikverket har förberett vägarna där de längre lastbilarna får köra är det Transportstyrelsen som har tagit fram de tekniska föreskrifterna för de längre lastbilarna. Det handlar om att säkerställa trafiksäkerheten och att fordonen ska fungera på det utpekade vägnätet.

– Nu är den första etappen klar i vårt arbete. Två olika fordonskombinationer är godkända. Nu startar Transportstyrelsen en ny fas i föreskriftsarbetet för att kunna godkänna ytterligare kombinationer, säger Omar Bagdadi, utredare vid Transportstyrelsen.

-Vi välkomnar den här möjligheten med längre lastbilar och att vi nu följer efter Finland som har haft 34 meters lastbilar på sina vägar sedan några år tillbaka, säger Tina Thorsell.