Nyhet

Etableringsjobb – nya regler från årsskiftet

Den nya satsningen etableringsjobb riktar sig mot målgrupperna nyanlända och långtidsarbetslösa. Syftet med etableringsjobb är att ge de som står längst ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Reglerna för den nya satsningen träder i kraft den 1 januari 2024.

Etableringsjobb är en arbetsmarknadspolitisk kollektivavtalsmodell som kombinerar arbete och utbildning, i högst två år, för att bryta utanförskapet och förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Modellen har utformats av Svenskt Näringsliv, LO och Unionen.  

Under en etableringsanställning ska arbetsgivaren betala en lön till arbetstagaren motsvarande 7374 kr i månaden i 2023 års löneläge men får också en ersättning direkt från staten på en nivå så att båda inkomsterna sammantaget uppgår till motsvarande lägstalönen i tillämpligt kollektivavtal. 

Från Transportföretagens sida inleder vi nu förhandlingar med våra fackliga motparter för att om möjligt anta avtalet om etableringsjobb på förbundsnivå. Vi återkommer med mer information om och när avtal har tecknats.  

Läs mer på regeringens hemsida