Nyhet

Smarta färdskrivare version 2 försenade - kan ge sanktioner till transportsektorn

Nyhet

Senast den 21 augusti 2023 ska alla nya lastbilar och bussar som registreras vara utrustade med den smarta färdskrivaren version 2. Men det har uppstått ett problem. Det finns en risk för att det kommer att saknas smarta färdskrivare i den andra generationen.

Det är Transportstyrelsen som flaggar för att det uppstått ett problem. Det europeiska satellitbaserade positioneringssystemet Galileo är försenade med en signal som behövs för att den smarta färdskrivaren ska fungera. Det har bidragit till att alla färdskrivartillverkare inte har hunnit få sina smarta färdskrivare typgodkända i tid.

Den 21 augusti närmar sig med stormsteg. Fordonstillverkarna kommer inte att hinna få ut alla lastbilar och bussar som är i produktion före den 21 augusti. Att framföra ett fordon registrerat efter den 21 augusti med ”fel” färdskrivare är förenat med sanktioner: för företaget en sanktionsavgift om 20 000 kronor och för föraren böter på 4000 kronor.

Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen, pekar på att det här kan tänkas få stora problem för kollektivtrafiken, exempelvis om bussar för färdskrivarpliktig trafik beställts för trafikstart inom ramen för en upphandling under den kritiska tidsperioden. Då finns det risk att det inte finns några nya bussar att köra med som uppfyller lagkraven, vilket då kan ge busstrafikföretaget viten från upphandlade myndighet.

-Vi har pratat med Transportstyrelsen som arbetar för att hitta en nationell lösning eftersom EU-kommissionen säger sig sakna mandat att besluta om undantag. Vi förutsätter att regeringen, polisen och Transportstyrelsen hittar en nationell lösning på frågan, säger Maria Lindh på Transportföretagen.

Hon uppmanar medlemsföretagen som har beställt buss eller lastbil att vara vaksamma och prata med sin återförsäljare.

-       Om lastbilen eller bussen registreras den 21 augusti eller senare får den inte framföras med den smarta färdskrivaren version 1 om vi inte får fram en svensk lösning.

Vi kommer att så fort vi får ny information lägga ut det på hemsidan.

Fakta om de smarta färdskrivarna

Alla fordon som registreras inom EU/EES ska sedan den 15 juni 2019 ha en smart färdskrivare. Den fungerar som en digital färdskrivare men har fler funktioner och registrerar fler uppgifter, bland annat positionering vid landsinmatning.

I samband med att mobilitetspaketet beslutades sommaren 2020 beslutades om en något ännu smartare färdskrivare, kallad smart färdskrivare version 2. Den har ytterligare några funktioner jämfört med den första generationens smarta färdskrivare, bland annat ska positionering sparas automatiskt varje gång fordonet passerar en gräns till en medlemsstat och lastning/lossning kan registreras i färdskrivaren.

Senast den 21 augusti 2023 ska den smarta färdskrivaren version 2 börja installeras i alla nyregistrerade fordon.  Senast den 31 december 2024 ska fordon som används internationellt och som har haft en analog eller digital färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2. Senast den 21 augusti 2025 ska fordon som används internationellt och som har haft den första versionen av smart färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2. Från och med 1 juli 2026 måste lätta lastbilar i internationell trafik också ha färdskrivare.

Den 21 augusti 2023 måste alla bussar och lastbilar som nyregistreras vara  utrustade med den andra versionens smarta färdskrivare. Problemet är att det inte finns tillräckligt med sådana. Och att köra med fel kan ge dryga sanktioner.