Nyhet

Information till medlemmar som kan drabbas av varslet (uppdaterad)

Nyhet

Transport har lämnat två olika varsel. Det ena varslet (Varsel 1) berör samtliga medlemmar i BA som omfattas av Taxiavtalet – förare och innebär blockad mot nyanställning och inhyrning samt blockad mot övertids- och mertidsarbete, med start den 25 augusti kl. 04.00.

Det andra varslet (Varsel 2) innebär total arbetsnedläggelse (strejk) inom avtalsområdet Taxiavtalet – förare på sex företag under specificerade tider, med start den 4 september kl. 04.00. Dessa företag kommer att få information i särskild ordning.

Vi har tagit fram frågor och svar till er medlemmar som kan komma att drabbas av Varsel 1. Vi kommer även att ta fram fler frågor och svar som rör Varsel 2.

Logga in och läs mer här