Nyhet

Gamla färdskrivare i nya fordon ska inte leda till påföljd

Nyhet

Transportbranschen kan pusta ut en aning. Regeringen har idag beslutat att den som äger ett fordon och den som kör samma fordon i Sverige slipper betala sanktionsavgift eller böter trots att fordonet saknar en ny version av färdskrivare. Orsaken är att den nya typ av färdskrivare som EU-reglerna kräver inte i tillräcklig omfattning finns tillgänglig på marknaden.

Det var i förra veckan som Transportföretagen skrev om problemet med att samtliga färdskrivaretillverkare inte hade fått den smarta färdskrivaren version 2 typgodkänd. Detta på grund av att det europeiska satellitbaserade positioneringssystemet Galileo var försenade med en signal som behövs för att den smarta färdskrivaren ska fungera. Det här har skapat oro i transportsektorn och inte minst hos lastbils- och bussåterförsäljarna.

Från den 21 augusti ska alla nya fordon som registreras för första gången vara utrustade med version 2 av den smarta färdskrivaren, annars riskeras böter och sanktionsavgifter. Eller så får fordonen stå stilla.

Men idag grep alltså regeringen in:

– Det är i nuläget tyvärr omöjligt för branschen att följa reglerna eftersom det inte finns nya färdskrivare att få tag på. Enligt regeringens bedömning är det inte hållbart att nybyggda fordon ska tvingas stå stilla tills det finns nya färdskrivare klara att montera, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen beslutat om en förordningsändring som innebär att det under perioden 21 augusti 2023–31 januari 2024 inte ska påföras någon sanktionsavgift eller några böter i Sverige med anledning av att ett fordon saknar den färdskrivare som EU-reglerna kräver.

Läs mer om vad åtgärden innebär på Transportstyrelsens hemsida 

Branschen kan pusta ut efter att regeringen beslutat om en förordningsändring som innebär att det under perioden 21 augusti 2023–31 januari 2024 inte ska påföras någon sanktionsavgift eller några böter i Sverige med anledning av att ett fordon saknar den färdskrivare som EU-reglerna kräver.