Pressmeddelande

Turistbussbranschen samlas och blickar framåt i ett skakigt läge

Pressmeddelande

Den 20–21 april samlas den svenska turistbussbranschen till konferensen Busstorget på Aronsborgs konferenshotell. Det senaste året har svenska bussföretag sett en stark återhämtning av beställningstrafiken med buss medan paketresemarknaden fortfarande är mer osäker, särskilt med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget.

Turistbussbranschen, precis som andra delar av besöksnäringen, känner också tydligt av den brist på personal som finns i spåren av pandemin.  

– Det här är ett segment i bussbranschen som framför allt består av mikro- och småföretag och som dessutom har stora säsongsvariationer utan sammanhållen säsong. Det har varit en utmaning att möta den stora efterfrågan som uppstått på främst beställningstrafik. Vi vet att under 2022 tackade 70 procent av företagen vid något tillfälle nej till uppdrag med anledning av personalbrist, och det påverkar särskilt uppdrag med kort varsel, såsom tågersättning, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.  

Paketresorna med buss är också på väg tillbaka, men återhämtningen har hittills gått långsammare än för beställningstrafiken och varit mer ojämn, visar en rapport Den svenska marknaden inom turist- och beställningstrafik med buss som Sveriges Bussföretag tagit fram. Många företag har satsat inför säsongen 2023 och än så länge ser läget relativt bra ut.  

– Än så länge verkar det som att folk prioriterar att resa, trots det rådande ekonomiska läget. Vår bedömning är att effekterna av inflationen och räntehöjningarna inte riktigt har slagit igenom fullt ut ännu – och hur det kommer påverka är svårt att sia om, fortsätter Anna Grönlund.  

 En stundande lågkonjunktur är också något somsannolikt kommer påverka marknaden för beställningstrafiken med buss framöver.  

 – Den huvudsakliga marknaden för beställningstrafik är uppdrag från företag, föreningsliv och skolor. Om såväl offentliga som privata aktörer får sämre ekonomi och behöver se över sina kostnader så finns det risk att de antingen väljer andra sätt att resa på som ur miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv är sämre eller inte reser alls, avslutar Anna Grönlund.  

Sveriges Bussföretag arrangerar konferensen Busstorget den 20–21 april på Aronsborgs konferenshotelltillsammans med de ledande fordonstillverkarna Daimler, MAN, Scania, VDL och Volvo. 

 För mer information kontakta  

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag på 070-6127174