Pressmeddelande

Nytt kollektivavtal klart för Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Pressmeddelande

Sjöfartens Arbetsgivareförbund, som ingår i Transportföretagen, har idag tecknat nya kollektivavtal med Seko, Service- och Kommunikationsfacket avseende däck-, maskin- och intendenturmanskap tjänstgörande på lastfartyg, färjor och bogserbåtar.

- Vi har nått en balanserad överenskommelse som följer industrins märke och löper på två år. Det är ett styrkebesked att visa att vi kan ta ansvar för den svenska lönemodellen även i ett osäkert ekonomiskt läge, säger Annika Nordin, förhandlingschef Sjöfartens Arbetsgivareförbund tillika Avdelningschef Arbetsgivarservice och juridik på Transportföretagen.