Nyhet

Längre lastbilar på väg i Sverige

Nyhet

Hittills har längre lastbilar endast använts i försöksverksamhet. Snart kan de bli verklighet på de vägar som Trafikverket upplåter. Bra för miljön, för trafiksäkerheten och för produktiviteten anser Transportföretagen.

Transportstyrelsen har nu kommit med förslag till vilka krav som ska ställas på de längre lastbilarna upp till 34,5 meter som ska tillåtas från och med 2024 på de vägar som Trafikverket pekar ut. 

Det var 2022 som förra regeringen meddelade att det skulle bli tillåtet med längre lastbilar upp till 34,5 meter i Sverige, något som Transportföretagen välkomnade. Förordningen skulle börja gälla i augusti 2023.

Men för att längre lastbilar ska bli verklighet måste Transportstyrelsen ta fram föreskrifter som regler de tekniska kraven på fordonstågen. Det handlar till exempel om krav på utrustning som fordonstågen måste ha för att vara godkända, krav på stabilitet, startförmåga på halt väglag och utrymmesbehov i infrastrukturen.

Transportstyrelsen kom häromveckan med sitt förslag som Transportföretagen tyckt till om. Transportstyrelsen delar upp föreskriftsarbetet i två delar. Det första ”paketet” rör föreskrifter för de fordonskombinationer de bedömer vara vanligast förekommande, A-dubbel och AB-dubbel, och så tar de föreskrifterna för två andra kategorier i nästa omgång.

-Vi upplever att de har varit lyhörda och skyndar på arbetet, säger Anders Josephsson på Transportföretagen. Det första budet var att föreskrifterna för samtliga fordonskombinationer skulle vara klart närmare halvårsskiftet 2024. Det ansåg vi var på tok för lång tid. Nu har de valt att dela upp det i två delar och den första delen som vi tyckt till om nu är tänkt att träda i kraft i slutet av detta år.

Transportföretagen är positivt inställt till Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för A-dubbel och AB-dubbel men lyfter fram i yttrandet att de vill se en förändring i trafikförordningen som möjliggör en flexiblare användning av olika fordonskombinationer liksom fallet är i Finland. Men det är regeringen som beslutar om förordningar.

Läs Transportföretagens remissyttrande här>>

Läs Transportstyrelsens förslag här>>>