Transportindustriförbundet tar över ordförandeskapet i Nordisk Speditörförbund

Transportindustriförbundet, STIF, tar över stafettpinnen i Nordisk Speditörsförbund.

Transportindustriförbundet och dess ordförande, Mats Nordin, tog på måndagens generalförsamling över ordförandeskapet i Nordisk Speditörförbund, den nordiska paraplyorganisationen för speditörerna i de nordiska länderna.

”Vi ser fram emot att tillsammans med våra nordiska kollegor verka för bättre förutsättningar för speditörerna i Norden", säger Mats Nordin.