Transportföretagen Flyg ny medlem i AZEA Alliance for Zero-Emission Aviation

Transportföretagen flyg har upptagits som ny medlem i den europeiska kommissionens initiativ AZEA, Alliance for Zero-Emission Aviation, som syftar till att samla aktörer med målet att främja vätgasdrivet och elektriskt flyg.

”Transportföretagen Flyg är mycket glada över att vara med i start-fasen av AZEA, Alliance for Zero-Emission Aviation, dvs alliansen för nollutsläppsluftfart. Tillsammans med många privata och publika organisationer som EASA, IATA, ERAA, Swedavia, DLR och ett ännu större antal flygtekniktillverkare och andra flygaktörer vill vi genom AZAE se till att utsläppsfri luftfart kommer snabbare”, kommenterar Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg hos Transportföretagen.

AZEA är ett program inom ramen för EU. Alliansen består av en stor spännvidd av aktörer inom flyget: branschorganisationer, flygplanstillverkare, flygbolag, flygplatser, energibolag och bränsletillverkare, och även miljöorganisationer och andra intresseorganisationer.

”Alliansen AZEA har som ändamål att förbereda marknaden för linjetrafik med noll-utsläppsflygplan och står därigenom helt i samklang med svenska flygets fossilfria färdplan som ju siktar på ett fossilfritt inrikesflyg 2030. Vi hoppas att fler aktörer som delar våra ambitioner med fossilfri luftfart ansluter sig till alliansen eftersom samarbeten över industrin och mellan olika industrier är helt nödvändigt för att nå våra mål”, avslutar Fredrik Kämpfe.

Mer information om initiativet hittar du här.