Framför dina synpunkter i Världsbankens Survey on Logistics Performance 2022 - enkät

Världsbanken bjuder Transportindustriförbundets medlemmar att svara på enkäten "Survey on Logistics Performance 2022".

Att lämna sina erfarenheter av standarden på logistiklösningarna för olika länder, detta som underlag för att underlätta beslut och utvecklingsinsatser i olika sammanhang för att över tid förbättra logistiken runt om i världen. Du kan lämna ditt företags synpunkter på länken nedan, undersökningen är öppen till 6 oktober.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.