Nyhet

Så förändrar vi beteenden i trafiken

Nyhet

Den 4 oktober arrangerar Transportföretagen tillsammans med Länsförsäkringar ett webbinarium som fokuserar på beteendenas betydelse för ökad trafiksäkerhet. Medverkar gör Volvo Lastvagnar, Länsförsäkringar och Sören Nordlund, expert på trafikpsykologi.

Anders Wallstenius på Länsförsäkringar berättar om var de ser att de största riskerna finns och var det finns förbättringspotential. Susanne Frödin på Volvo Lastvagnar berättar hur fordonsindustrin kan hjälpa till och stötta en ökad trafiksäkerhet genom lika former av stödsystem i lastbilarna.

Webbinariet avrundas med Sören Norlund, expert i trafikpsykologi, som ger ett lite annorlunda perspektiv på det här med att förändra beteenden, kan vi redan nu utlova. Det är viktigt att ha en trafiksäkerhetspolicy men avgörande är om förare lyckas följa policyn eller inte. Hur får man någon att köra som han eller hon  säger och vet att man borde göra? Inte lätt - men det går, säger Sören Norlund.

Hur får du reda på om du anmäler dig till webbinariet!

Anmäl dig här!