Nyhet

Nytt från 1 oktober: det nya omställnings- och kompetensstödet

Nyhet

Den 1 oktober börjar det nya omställningsstudiestödet gälla. Det innebär en möjlighet för de som kommit en bit i arbetslivet att studera med ekonomisk ersättning.

Riksdagen har beslutat om en reformerad arbetsrätt och om det nya omställningsstudiestödet som administreras av CSN. Förändringarna i arbetsrätten börjar tillämpas den 1 oktober samtidigt som det nya omställningsstudiestödet börjar gälla. Det är främst för utbildningar som startar den 1 januari 2023 som det nya studiestödet kan användas.

Reformerna hör ihop med Huvudavtalen som har antagits av facken inom PTK och av vissa fack inom LO. De LO-förbund som har valt att ställa sig utanför har i stället antagit kollektivavtal om omställningsförsäkring – ett omställningsavtal som inte innehåller samma förmåner som Huvudavtalet. Medlemsföretag har i dagarna fått mer detaljerad information om dessa förändringar.

Från den 1 oktober öppnas möjligheten för anställda att studera med ekonomisk ersättning. Ersättningen uppgår till 80 procent av den anställdes inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet 21298 kronor per månad. Studierna kan pågå i upp till 44 veckor på heltid och ger i allmänhet rätt till den ledighet som behövs. Huvudavtalen innehåller bestämmelser om kompletterande studiestöd så att även inkomster över maxbeloppet ersätts upp till 80 procent om den anställde beviljats omställningsstudiestöd.

Har ditt företag kollektivavtal med Transportarbetareförbundet eller Målarna gäller inte Huvudavtalet och de anställda har inte rätt till kompletterande studiestöd även om de kan få omställningsstudiestöd från CSN.

Här kan du läsa mer:

Om förändringarna i arbetsrätten - Transportföretagen

Omställningsstöd | Avtalat.se

Start | Hjälp till jobb - Trygghetsfonden TSL

TRR: Expert på arbetsliv och omställning