Pressmeddelande

Efter valet: Guldläge att satsa på konkurrenskraftigt svenskt fossilfritt flyg

Pressmeddelande

Nu är valet 2022 över även om en hel del räknande och förhandlande återstår. Mitt i detta står Sveriges flygbransch och håller andan, nu gäller det att landets nya beslutsfattare förmår sig att samla sig kring de avgörande stegen för att fortsätta utveckla fossilfritt flyg. Fredrik Kämpfe, branschchef för Transportföretagen Flyg är en av dom som går bräschen för att flyget ska leda utvecklingen när det gäller att ställa om.

– Vi var under lång tid modiga och såg fördelarna med att ställa om flyget för att ge Sverige en tätplacering i grönt flyg. Nu står vi vid ett vägskäl. Under pandemin har flera länder passat på att vässa sina satsningar på fossilfritt flyg och de globala flygorganisationerna samt EU har utvecklat tydliga strategier för vad som krävs för att nå netto-noll luftfart 2050. Nu är det dags att våga ta tag i omställningen av flyget även här hemma och storsatsa på svenskt fossilfritt flyg, annars riskerar vi halka efter, säger Fredrik Kämpfe.

Många undrar vad som kommer att hända med omställningen nu när det väger så pass jämnt i riksdagen och många beslutande församlingar. Kommer den nya majoriteten satsa på utvecklingen av fossilfritt flyg?

– Min uppfattning är att samtliga aktörer inom den svenska flygindustrin står fast vid vår fossilfria färdplan från 2018 med målbilden fossilfritt inrikesflyg 2030 och att allt flyg som lyfter från svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045. Men för att nå målen sattes också en rad förväntningar upp i färdplanen på vad politiken skulle leverera. Vi pratade om ”hindersröjning” för att bana väg för fossilfritt flyg. Här behöver politiken öka takten, menar Fredrik.

Fredrik Kämpfe slår också fast att det finns många verktyg i flygets fossilfria verktygslåda men att dessa behöver användas på rätt sätt.

– Tyvärr saknar vi i Sverige stöd och riskdelning för produktion av hållbara flygbränslen. Produktion av hållbara flygbränslen i Sverige har därför inte heller påbörjats. Men mer saknas. Sverige har ännu inte tagit fram en sammanhållen plan för elektrifiering av regionalflyget. Detta trots att vi har en svensk tillverkare av elflygplan som vill gå före. Där har i stället Norge tagit initiativet med sin tydliga elflygsstrategi. I stället för sådana framsteg lade den föregående regeringen fram flera ogenomtänkta förslag som trängselavgifter för luftfarten samtidigt som den förbereder för nedläggning av flygplatser. Knappast en strategi för fossilfritt flyg, menar Fredrik.

Men branschen jobbar på. Svenska flygaktörer har trots ekonomiska svårigheter under pandemin vässat sina fossilfria erbjudanden. Det handlar om att förnya flygplansflottan med sänkta utsläpp som följd, starta branschöverskridande samarbeten för produktion av fossilfria flygbränslen, utveckla ett svenskt elflygplan för utsläppsfri regionaltrafik, underlätta för företag och passagerare att köpa hållbara flygbränslen, samt samarbeten med världsledande flygplans- och flygbränsleproducenter för testflygningar på 100 procent hållbara flygbränslen.

– Kort sagt, tack vare vår målmedvetna flygindustri håller det svenska flyget den fossilfria kursen. Men flygbranschen kommer kategoriskt säga nej till initativ vars syfte är att begränsa svensk luftfarts möjlighet att ställa om eller som försämrar vår konkurrenskraft. Nu är dessutom ett bra tillfälle att skrota symbolåtgärder som faktiskt inte ger några klimateffekter. Ett bra exempel är den svenska flygskatten. Flygskatten är en skatt på flygstolen och inte på ditt utsläpp och har dömts ut som verkningslös i flera rapporter. I stället för att prissätta utsläpp så dränerar flygskatten flyget på resurser som behövs för att finansiera omställningen.

Som tur är har den kommande regeringen nu ett riktigt guldläge, understryker Fredrik Kämpfe och slår fast:
– Den svenska flygindustrin vill gå före och flyga mer fossilfritt. Med rätt politik skapar vi en livskraftig svensk flygindustri som inte bara blir fossilfri och stärker tillgängligheten utan även hjälper andra länder att sänka sina utsläpp med smart flygteknik och kunskap, vätgas- och elflyg samt gröna flygbränslen ”Made in Sweden”. Fossilfritt flyg blir en möjliggörare för ett fossilfritt Sverige samt säkrar tillgänglighet och konkurrenskraft för den svenska gröna nyindustrialiseringen. Nu finns ett verkligt guldläge för den som vill säkra en grön omställning av svensk flygindustri.