Yrkesvux – viktig för transportsektorns kompetensförsörjning

Idag lanserade Svenskt Näringsliv rapporten ”Yrkesvux som jobbmotor”. Den bärande tanken i rapporten är att yrkesvux i större utsträckning än idag ska dimensioneras utifrån arbetsmarknadens behov.

Transportföretagen har varit delaktig i arbetet med rapporten – ett arbete som har koppling till den utredning som nu tillsatts för att se över yrkesvux. Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen var en av talarna vid lanseringen av rapporten.

– Vuxenutbildningen har mycket stor betydelse för transportsektorns nuvarande och framtida rekryteringsbehov. I korthet handlar det om att det inte är realistiskt att tro att gymnasieskolan ska kunna växa så mycket att det tillgodoser branschens behov av kompetens och därför måste vuxenutbildningen utvecklas både sett till kvantitet som kvalitet, säger Caj Luoma.

Den utredning som tillsatts av regeringen ska komma med förslag om hur yrkesvux kan och ska utvecklas. Utredningen ska lämna sina förslag senast i februari 2024.

– Vi har länge jobbat för att fler platser inom yrkesvux ska riktas till transportsektorn. Nu kompletterar vi det arbetet med att nära följa utredningen och därför är det glädjande att vi redan har en dialog igång med utredaren, avslutar Caj Luoma.

Läs mer om Svenskt Näringslivs rapport här: https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/yrkesvux-som-jobbmotor-en-reform-for-den-kommunala-yrkesinriktade_1191942.html