Pressmeddelande

Transportföretagen kommenterar regeringsförklaringen

Pressmeddelande

Transportföretagens VD Marcus Dahlsten kommenterar dagens regeringsförklaring

-       Jag vill börja med att gratulera Ulf Kristersson och de tillträdande statsråden i den nya regeringen. Sverige har stora transportpolitiska utmaningar. Det är därför mycket bra att den nya regeringen visar upp en positiv inställning till både företagande och möjligheterna att transportera människor och varor i hela landet. För vår näring är det särskilt välkommet att drivmedelspriserna ska sänkas, att reduktionsplikten görs mer konkurrenskraftig och att en rejäl satsning på elektrifiering ska genomföras, säger Transportföretagens VD Marcus Dahlsten i en första kommentar och fortsätter.

-       Mer bekymmersamt är att det varken i regeringsförklaringen eller Tidöavtalet lyfts satsningar på vägunderhåll. I regeringsförklaringen tog statsminister Ulf Kristersson upp behov av underhållsatsningar på järnvägen, men missade helt att lyfta det bedrövliga skick som stora delar av Sveriges statliga vägnät befinner sig i. Transportföretagen är oroliga över detta utelämnande. Vi förväntar oss mer av den nya regeringen.

-       Sveriges vägunderhållsskuld ökar för varje år, vilket gör att vi både riskerar vår samhällsberedskap liksom konkurrenskraft. En ny regering måste omprioritera och öka satsningarna på infrastruktur. Enligt Transportföretagens analys skulle det behövas minst två miljarder kronor extra per år till vägunderhållet bara för att stoppa ett fortsatt förfall.