Ska vallöften om sänkta drivmedelspriser bara bli en tummetott?

Pressmeddelande

Efter en valrörelse, med många löften om att på olika sätt sänka drivmedelspriser, kom idag regeringen och Sverigedemokraterna med sitt första gemensamma budgetförslag.

Regeringen och Sverigedemokraterna avser i kommande budget att sänka skatten på bensin och diesel så att priset blir en krona lägre per liter vid pump, från och med den första januari 2023. Detta genom att energiskatten sänks med 80 öre under perioden 2023 till 2025. Att skattesänkningen skulle komma är ingen nyhet, däremot ställer sig Transportföretagen frågande till varför regeringen inte fullt ut använder sig av verktygen som står till buds.

-       Att sänka drivmedelspriserna är att stärka världens grönaste transportbransch – den svenska – samtidigt som man ökar svenskarnas rörlighet. Det är bra, säger Tina Thorsell, näringspolitikschef Transportföretagen och fortsätter 

-       Transportföretagen anser att regeringen bör tänka om och göra verklighet av den tillfälliga sänkningen av energiskatten under EU:s miniminivå. Vi gör också bedömningen att Sverige bör lägga sig på EU:s miniminivå under hela perioden 2023 till 2025, vilket regeringens förslag inte åstadkommer. Detta skulle rimma bättre med de löften som gavs i valrörelsen, säger Tina Thorsell.

Transportföretagen är också förbryllade över regeringens viljeriktning för den så kallade reduktionsplikten. Reduktionsplikten i sin nuvarande utformning är problematisk och starkt prisdrivande, speciellt på diesel. Exempelvis åkerier och jordbruk möter med dagens rekordpriser en helt annan prisbild än motsvarigheterna i jämförbara länder, vilket i slutänden påverkar svensk konkurrenskraft.    

I regeringsförklaringen sa statsministern att ”Reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå den första januari 2024, och gäller under mandatperioden”. Enligt medieuppgifter idag vill partierna ”tillsätta en utredning med ambitionen att sänka reduktionsplikten” till EU:s miniminivå.

-       Det är två väldigt olika budskap och vi hoppas på att få klarhet inom kort vad som gäller. Transportföretagen har tidigare föreslagit en broms och en omstart av reduktionsplikten. Oavsett vilket spår regeringen väljer i frågan om reduktionsplikten behöver svensk transportnäring tydlighet och långsiktiga regler, säger Tina Thorsell.

Har du frågor?

Johan Hasslow

Vik Pressansvarig