Pressmeddelande

Bussbranschen leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta

Pressmeddelande

Idag publiceras årets statistikrapport för bussbranschen och den visar tydligt att pandemin haft stora negativa effekter på det kollektiva resandet. Minskat resande, ökade kostnader och minskade biljettintäkter präglade branschen. Slutsatsen är att det behövs fortsatt stöd med långsiktiga insatser för att svenska bussar ska kunna fortsätta rulla klimatsmart. För svenska bussar kör i stor utsträckning fossilfritt - rapporten visar en tydlig ökning av antalet elbussar och bussar som kör på biodrivmedel.

“Minskade biljettintäkter innebär svårigheter för såväl offentliga beställare som trafikföretag i den offentligt upphandlade trafiken. I de fallen delar av bussföretagens ersättning baserades på antalet resenärer innebar det under pandemin förluster, på några håll i landet stora förluster. Här ser vi att effekterna kvarstått även in i 2022. Nu behövs kraftiga åtgärder på båda nationellt, regionalt och kommunalt håll för att vi ska kunna bibehålla en busstrafik i världsklass. När nu våra nya politiska styren formas nationellt, regionalt och kommunalt behöver våra nyvalda politiker värna en robust kollektivtrafik för att skapa ett framtida hållbart samhälle”, säger Anna Grönlund, vice vd och branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Busstrafiken är också en viktig bärare av det lokala förenings- och kulturlivet och en förutsättning för en växande besöksnäring. Många mindre bussföretag har en stark lokal förankring och är väl integrerade med besöksnäringen. Majoriteten av företagen som är medlemmar i Sveriges Bussföretag har färre än 50 anställda. Men det stora antalet anställda finns i ett 20-tal bussföretag med över 500 anställda.

Kollektivtrafiken är ett viktigt och utpekad verktyg för att samhället ska kunna ställa om till en fossilfri fordonsflotta och nå klimatmålen. I rapporten “Statistik om bussbranschen 2022” finns imponerande siffor för hur den svenska bussbranschen redan ställt om. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 75 procent de senaste 15 åren. I upphandlad busstrafik kör man idag på 94 procent förnybara drivmedel. Dessa siffror kan med nya förslag på EU-nivå försämras - bland annat fattar EU-kommissionen nu under hösten beslut om ifall Sverige ska få fortsatt undantag från EU:s statsstödsregler och därmed kunna slopa skatt på biodrivmedel.


Läs hela rapporten här

För vidare information, kontakta

Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag
anna.gronlund@transportforetagen.se, tel: +46 8 762 71 74

Johan Dufva, näringspolitisk expert, Sveriges Bussföretag
johan.dufva@transportforetagen.se, tel: +46 8 762 71 88

 

Sveriges Bussföretag är ett bransch- och arbetsgivareförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Förbundet organiserar 275 bussföretag och bussresearrangörer med verksamhet över hela landet. Medlemsföretagen kör all typ av busstrafik, från offentligt upphandlad linjetrafik och skoltrafik åt landets regioner och kommuner till kommersiell långväga kollektivtrafik samt turist- och beställningstrafik.