Nyhet

Unikt projekt har gjort det möjligt att över hela landet utbilda 350 lärare i el- och hybridbilsteknik

Nyhet

När denna veckan är slut har drygt 350 yrkeslärare runt om i landet genomgått en utbildning i el- och hybridbilsteknik avsett för gymnasieskolan. Utbildningen leds av Transportföretagen som tillsammans med tio olika biltillverkare tagit fram innehållet i utbildningen.

-I takt med att elbilsförsäljningen fortsätter att öka i Sverige, måste också gymnasieskolan uppdatera sitt fordonsprogram.

säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning Transportföretagen och fortsätter.

-Sedan gymnasieskolans läroplan uppdaterades för två år sedan med nytt innehåll inom både el- och hybridteknik påbörjade branschen under Transportföretagens ledning denna unika utbildningssatsning.

Dagens elteknik innebär något annat än den klassiska fordonstekniken och högvoltsel vilket innebär att yrkeslärare i gymnasieskolan behöver grundutbildas i el- och hybridbilsteknik. De praktiska momenten i utbildningen omfattar bland annat elsäkerhetslära, elteknik, batteriteknik och hybridteknik.

– Det unika i detta projekt är att vi får konkurrenter - tio olika biltillverkare - att sätta sig tillsammans, föra dialog och ta fram en generisk utbildning under vår ledning. Nu har vi utbildat hälften av landets alla fordonstekniska lärare, vilket är mycket bra, säger Caj Luoma.