Den digitala konferensen Framtidens Kompetens 2.0 på väg mot rekord

Den 8:e november klockan 14.00-16.00 är det dags för Transportföretagens stora digitala konferens om framtidens kompetensförsörjning. Och redan nu kan vi konstatera att eventet ser ut att slå rekord i antalet anmälda:
– Det här är ett sätt att kraftsamla kring frågan en gång per år, säger Caj Luoma, Transportföretagen.

Det digitala eventet Framtidens Kompetens följs i år av tillägget 2.0 – det är med andra ord en uppföljare till förra årets event med samma namn. Då som nu är syftet att fördjupa kring branschens frågeställningar och utmaningar på framtidens arbetsmarknad.

–        Vi gör det här för att synliggöra kompetensefterfrågan i transportbranschen. Genom att utmaningen ser ut som den gör kommer vi inte att vara i mål på kort sikt utan vi behöver återkomma till frågan. Det här är ett sätt att kraftsamla en gång per år, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

Han menar att styrkan i eventet ligger i att det samlar olika typer av erfarenheter och ingångar: 

–        Vi samlar väldigt många målgrupper: politiker, myndigheter, skolledare, SYV, lärare, fackrepresentanter och medlemsföretag. Alla de här aktörerna har ett intresse med olika perspektiv på kompetensförsörjning. Det som förenar alla deltagare är att den här konferensen har som ambition att besvara frågan om vad som händer framöver och att lyfta så många olika perspektiv som möjligt som de här målgrupperna kan tänkas ha. Det leder till en kunskap som man kan ta med sig in i sitt arbete framöver.

En stor utmaning att hitta framtidens personal

Många av deltagarna under dagen kommer från Transportföretagens medlemsföretag och representerar olika branscher med olika utmaningar.

Dennis Johansson, Head of Human Resources hos Wallenius Marine AB, säger att just det är en styrka:

–        Jag ser fram emot att lyssna till representanter från andra transportslag liksom panelsamtalet, vilket jag förhoppningsvis kommer få med mig något klokt från.

Liksom för andra branscher är kompetensförsörjningen en utmaning också inom sjöfarten:

–        Det är en stor brist på svenska sjömän i flertalet befattningar liksom det även är globalt. Det här är absolut den mest utmanande tiden sedan jag lämnade sjömanslivet och började som HR-chef för 10 år sedan.

Camilla Sjödin, Director of People & Culture hos Scania, understryker att även deras bransch har ett behov av att lösa utmaningen med kompetensförsörjning.

–        Färre utbildar sig till yrket mekaniker/servicetekniker samtidigt som fler väljer att lämna en extremt traditionell bransch. Samma trend gäller i många branscher men vi har haft brist i många år och känner en oro för att förändringen i branschen går långsammare än förändringen i samhället i stort.

–        Jag ser fram emot agendapunkten i programmet där vi får ta del av några konkreta lösningar.

Ytterligare en av punkterna i det digra programmet är ett nedslag i den nysläppta rapport som lanserades under året med namnet ”Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad”. Den bekräftar också vad branschen själva ser: att vi behöver bli fler. Ett av huvudfynden är att transportbranschen behöver hitta 150 000 nya medarbetare till år 2035:

–        Rapporten är en bekräftelse på något som vi länge har vetat om, nämligen det stora behovet av personal. Rapporter pekar ju ofta ut det som man redan vet men ger möjlighet att konsolidera kunskap, att analysera och sätta in i en kontext för att slutligen kunna peka ut en riktning. Och vi kan fastslå att rekryteringsbehovet mycket riktigt är omfattande framöver, avslutar Caj Luoma.

Här hittar du eventet:

Vill du också delta på eventet Framtidens Kompetens 2.0? Att deltaga är kostnadsfritt. Dagen är digital och går av stapeln den 8:e november klockan 14.00-16.00. För fullständigt program och för anmälan, besök denna länk.