Debatt: Satsa på vägunderhållet!

Bilden: Anders Josephsson, Näringspolitisk expert, Transportföretagen

Det här är en debattartikel publicerad i Jönköpings-Posten tisdag den 1:a november.

Vår väginfrastruktur har byggts upp av generationer före oss och har spelat och spelar en viktig roll för vår välfärd och konkurrenskraft. Majoriteten av transporterna i Jönköpings län går på väg och i hela landet sker åtta av tio transporter på väg.Trots vägarnas betydelse för vår tillgänglighet har Sverige underlåtit att underhålla dem. Pengarna som går till vägunderhåll räcker inte till för att Trafikverket ska klara att rädda vägnätet från att på sina håll förfalla. Underhållsskulden har växt. År efter år.

De högtrafikerade vägarna där 83 procent av trafikarbetet sker har försämrats i rask takt. Andelen dåliga vägar, kategorin innan mycket dåliga, ökar från 17 procent 2019 till 21 procent 2021.

När vi i början av januari 2021 presenterade rapporten Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll fick den stor spridning. Utifrån offentliga tillståndsdata och med ett systematiskt och vetenskapligt angreppssätt kunde vi visa på tillståndet på det svenska vägnätet, såväl i Jönköpingsområdet som i övriga landet. Läget var illa visade rapporten. Mer än var tionde statlig väg var i mycket dåligt skick.

Underhållsskulden var över 19 miljarder och beräknades öka till 42 miljarder kronor 2030. Analysen bekräftade vad många hade känt: Vi har ett alltmer polariserat vägnät.

Trafikverket tvingas prioritera högtrafikerade vägar medan de lågtrafikerade vägarna, inte minst i gles- och landsbygd, tillåts förfalla.

När vi nu låtit uppdatera väganalys med de senaste uppgifterna om vägarnas skick visar den att de senaste årens fokus på lågtrafikerade vägar i landsbygd och regeringens extrapengar till landsbygdsvägar har gett resultat.

Men kanske inte det resultat någon förväntat sig: De högtrafikerade vägarna där 83 procent av trafikarbetet sker har försämrats i rask takt. Andelen dåliga vägar, kategorin innan mycket dåliga, ökar från 17 procent 2019 till 21 procent 2021.

Risken är också uppenbar att när vi närmar oss 2030 kommer Trafikverket sakna resurser att hantera de lågtrafikerade vägarna.

Om dessa dåliga vägar inte åtgärdas snart kommer de att överstiga Trafikverkets underhållsstandard och bli en del av underhållsskulden. Andelen vägar i mycket dåligt skick, (underhållsskulden) förbättras marginellt, från 12,7 till 12,1 procent. Andelen vägar som är i mycket bra skick minskar, från 13,8 procent 2019 till 11 procent 2021.

Läget är alltså illa över hela linjen, såväl i Jönköpings län som i övriga landet. Det är tydligt att Trafikverket gör sitt bästa för att hålla vägsystemet som helhet under armarna. Valfläsk med extrapengar till landsbygdsvägar har flyttat resurser till det lågtrafikerade vägnätet med resultatet att det högtrafikerade vägnätet försämras.

Det högtrafikerade vägnätet är dyrare att underhålla vilket gör att underhållsskulden beräknas öka till år 2030, från 42 miljarder till 49 miljarder kronor.

Om Trafikverket ska följa sin strategi att prioritera vägar som bildar sammanhängande stråk, vägar viktiga för arbetspendling och högtrafikerade vägar i storstadsregionerna betyder det att verket de kommande åren behöver lägga betydande resurser för att undvika att det högtrafikerade vägnätet försämras ytterligare.

Det högtrafikerade vägnätet är dyrare att underhålla vilket gör att underhållsskulden beräknas öka till år 2030, från 42 miljarder till 49 miljarder kronor. Risken är också uppenbar att när vi närmar oss 2030 kommer Trafikverket sakna resurser att hantera de lågtrafikerade vägarna.

Infrastrukturminister Andreas Carlson har i intervjuer sagt att regeringen vill prioritera vägunderhållet. Nu är det upp till bevis. Vi vet vad som behövs: minst två miljarder kronor extra per år. Då stoppar vi fortsatt förfall av vägar i Jönköpings län som i övriga landet. Vill vi dessutom förbättra vägarnas skick, krävs det mer än så.

För vi kan inte fortsätta som hittills. Det som sker nu är inget annat än kapitalförstöring.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen

Marie Hagén Landegren, VD, Hagéns Åkeri AB, Korsberga

Anders Josephson,näringspolitisk expert, Transportföretagen