Nyhet

Lyckad Arbetsgivardagen 2022

Nyhet

Det blev en lyckad heldag i Posthuset i Stockholm när Transportföretagen anordnade den andra Arbetsgivardagen sedan pandemin. Konceptet att samla deltagare från medlemsföretag och experter för att diskutera aktuella ämnen har varit ett framgångsrikt koncept - så även detta år.

Dagen leddes av Transportföretagens egna moderatorer Hanna Björklund och Rasmus Norring, till vardags arbetsrättsjurister och centrala förhandlare på avdelningen Arbetsgivarservice och Juridik som leds av Annika Nordin. Annika var tillsammans med Transportföretagens Vd Marcus Dahlsten också en av inledningstalarna i år. Marcus och Annika gav här deras inblickar och betraktelser om hur denna avtalsrörelse kommer att hanteras mot bakgrund av det omvärldsläge vi befinner oss i.

Ett uppskattat inslag under Arbetsgivardagen var de mini-case som olika grupper tog upp på scenen. Stor igenkänning från publiken blev det när olika frågor kring arbetsrätt togs upp. Först redogjorde Malin Cedergren och Mia Bäckman för regler kring övergång av verksamhet, därefter berättade Ingrid Krogius och Tommy Nilsson om bedömningar kring indraget körkort och frånvaro från arbetsplatsen. Lite senare bjöds det också på ett påhittat men ack så verksamhetstroget förhandlingsspel av Johan Nohall, Petra Enmalm, Mira Hjelm Östh och Sara Kaye.

I år fick vi äran att lyssna till Vd för Olofssons Bil, Maria Olofsson, som även sitter i MAFs styrelse. Maria kunde dela med sig av flera kloka insikter om hur det är att driva ett framgångsrikt familjeföretag med allt detta innebär. Inspirerande att höra om värdegrundat ledarskap, hur man kan tänka kring succession, innovativt entreprenörskap och hur det är att vara kvinna och ledare i en mansdominerad bransch.

Det blev också ett mycket uppskattat pass av Transportföretagens chefsjurist Andreas Modig och processjurist Henrik Olander på temat ”Världshändelsernas inverkan på den svenska arbetsrätten”.

På eftermiddagen besöktes Arbetsgivardagen av Lotta Stern, Vd för Ratio och professor i sociologi vid Stockholms universitet. Lotta pratade om den svenska modellen och gav oss en bred bild av hur det svenska samhället är uppbyggt, vilka trender vi står inför och vårt behov av både dynamik och stabilitet för att vi ska kunna växa, både ekonomiskt och som entreprenörer. Mycket uppskattat av publiken.

Arbetsgivardagen är dock inte bara föreläsningar utan möten och samtal. Medlemsföretagen är kärnan i hela vår verksamhet. Detta hade Transportföretagens projektledare Rebecka Stendahl tagit fasta på och därför fanns även i år våra medarbetare på plats för att svara på frågor och diskutera olika frågor under pauserna. Johan Ericsson, Ulrika Egervall, Ingrid Benzinger, Erik Wikström och Karoline Edlund, Hanna Felix och Jennie Banér med flera stod för kunskaper och råd vid förhandlarborden. De som höll ihop grupperna och stämningen var förstås Ann-Christine Engström, Erika Falck, Eva Sternander.

Ett stort tack till alla som kom till Arbetsgivardagen och gjorde den så lyckad. Väl mött nästa år!