Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Sverigebolaget BAM – bland de första i världen att serva elflyg

Niclas Anvret och Peter Gustafsson, BAM, framför ett mindre elflygplan. 

Att elflyget närmar sig sitt genombrott har det rapporterats flitigt om de senaste åren. Ytterligare ett bevis är att svenska Bromma Air Maintenance, BAM, nu blir Skandinaviens första bolag att utföra service på elflygplan som auktoriserad flygverkstad med tillståndet part 145. Och därmed också bland pionjärerna i världen. Vi har pratat med bolaget om deras syn på framtiden.

Flitens lampa lyser hos Bromma Air Maintenance, som likt namnet antyder är baserade på Bromma flygplats i Stockholm. Bolaget är i grunden ett flygunderhållsbolag men utför också andra typer av tjänster, såsom flygmätning och validering för kalibrering av landningsutrustning på flygplatser. Bolaget har också, för att nämna något, en design- och produktionsorganisation som arbetar med att bygga om och modifiera befintliga flygplan. Och nu blir det alltså ytterligare en satsning på att kunna serva elflyg:

–       Vi tror att det här är en framtida produkt och vi har bestämt oss för att vi vill vara med, till och med vara först ut och ta ledningen på underhållssidan. Inom BAM drivs vi lite av nyfikenheten för ny teknik. Vi arbetar till vardags med flygunderhåll och att bygga om och anpassa flygplan och vi har därför en innovativ gen i bolaget. Vi vill helt enkelt vara med och förädla det som finns här och nu, säger vd Peter Gustafsson.

De senaste åren har elflyget uppmärksammats stort. Det gäller alltifrån Elflygsdagen på just Bromma flygplats hos BAM till diskussionen om att elflyget kan öppna upp för en ny flygande kollektivtrafik som möjliggör klimatsmart och snabbt resande. Bolag som Heart Aerospace har fått rubriker och finansiering världen över. Men det har talats mindre om resten av ekosystemet kring elflyget:

–       Det blir lätt så att fokus hamnar på själva flygplanen där många nog tänker att det är väldigt häftigt med elflyg. Och nu kommer man också till det stadie där man behöver titta på ekosystemet, vad elflyget kan innebära när det gäller exempelvis service.

Bilden, ett elflyg av typen Pipistrel, är från www.pipistrel-aircraft.com.

Den nya tekniken skapar följdfrågor

Samtidigt som elflyget löser utmaningar väcker det också nya frågor: 

–       Ta den om batterier till exempel. Vad ska vi göra med använda flygbatterier som tappat kapacitet? Går de att nyttja i andra sammanhang, exempelvis i bilar? Batteritillverkarna håller just nu på att undersöka olika lösningar men de är experter på just batterier, de kan inte delarna om vad som är flyggodkänt och inte, där hoppas vi kunna bidra, säger Peter Gustafsson.  

Att satsa tidigt innebär också mycket tid för lärdomar:

–       Vi står inför en inlärningskurva i det som nu sker med elflyg. Genom att vi är tidigt ute kan vi lära oss mer om de här produkterna. Det är en spännande kunskapsresa som vi har framför oss där vi ämnar bli bäst och mest kompetenta när det gäller service av elflyg, berättar Niclas Anvret, COO.

Teknikutvecklingen ställer bland annat krav på nya kompetenser:

–       Dels handlar det om att arbeta med starkström. Dels innebär elflygen också att det kan dyka upp nya material och strukturer i själva flygkroppen, framförallt komposit och lättare material. Där har vi också möjligheten att vara med och designa samt flygkvalitetsgranska material och utrustning som man vill få flyggodkänt, säger Peter Gustafsson.

BAM arbetar i dagsläget nära många kunder som bedriver verksamhet med så kallat samhällsnyttigt flyg. Det handlar exempelvis om ambulansflyg, om kustbevakningsflyg och om flygplan med mätutrustning. Här är just miljöområdet också en viktig komponent:

–       Vi har i vårt dotterbolag ST Airborne Systems en egenutvecklad miljöövervakning. Vår utrustning används till att mäta alltifrån istjocklek till oljespill. Vi har exempelvis varit med och modifierat ett passagerarplan som flyger mellan Norge och Svalbard så att det forskar samtidigt som man flyger passagerare.

Elflyget är en möjliggörare för att resa mer klimatsmart

Och just hållbarhets- och miljöaspekten lockade även lite extra när det gäller engagemanget kring elflygplan, avslutar Niclas Anvret:

–       Hela den samhällsdiskussion som har pågått under lång tid rörande flyget handlar om hur det kan bli mer klimatsmart i olika avseenden. Och ser man till hur utvecklingen går i världen kan vi konstatera att man kommer att flyga mer. Världens befolkning växer och vill resa men det leder även till ökade utsläpp. Elflyget är en möjliggörare för att resa mer klimatsmart. Det är de korta resorna som är de stora utsläppsbovarna, där vill vi vara med och bidra till ett mer hållbart flyg.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.