Nya regler gällande utstationering för vägtransportsektorn

Den 18 maj antog riksdagen nya utstationeringsregler för vägtransportsektorn. Reglerna träder i kraft den 15 juni 2022.

Reglerna syftar till att uppnå bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad säkerhet på vägarna. De nya reglerna innebär bland annat skärpta krav på utländska transportföretag att göra en utstationeringsdeklaration till Arbetsmiljöverket när förarna utför arbete under en begränsad tid åt en ”tjänstemottagare” i Sverige.

Regeringen har beslutat att utländska transportföretag som inte kan visa en kopia av utstationeringsdeklarationen kommer att få en sanktionsavgift på 60 000 kronor, det är samma nivå som sanktionsavgiften vid otillåtna cabotagetransporter, där Sverige har bland de högsta avgifterna i EU.

Regeringen har också lagt ett förslag på riksdagens bord som innebär att förskott ska tas ut för sanktionsavgift och fordonet ska kunna klampas i högst 36 timmar för att se till att förskott av sanktionsavgiften betalas. Lagändringen föreslås träda i kraft den första augusti 2022.