Rätt i frågan om Arlandas utveckling och fossilfritt flyg – men vilse i frågan om Bromma

När regeringens Arlandautredning presenterades idag var det en lång rad slutsatser som lades fram. En är att Arlanda bör vara Stockholms huvudflygplats. Samtidigt meddelade utredaren att Bromma ska stängas, men inte förhastat. Och först efter att flygplatsen blivit fossilfri.

När Arlandautredningen i dag presenterades konstaterar Transportföretagen Flyg att den innehåller både positiva och negativa ansatser. Framtiden för Bromma flygplats har varit föremål för många tidigare utredningar. Nu föreslår regeringens senaste utredning att Bromma ska vara en flygplats för fossilfritt flyg 2030 och därefter stängas 2035, något som måste betraktas som en märklig ordning:

–       Om nu Bromma flygplats blir hem för fossilfritt flyg 2030, varför ska vi då stänga en tystare och mer hållbar flygplats? Speciellt där investeringarna redan är gjorda? Är det verkligen hållbart? säger Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg hos Transportföretagen.

Utredningen fastslår samtidigt att utvecklingen av Arlanda ska fortgå. Bland annat förordas att en Arlandaförhandlare ska utses för att stärka transporterna till och från Arlanda och bidra till ett mer hållbart resande till flygplatsen. Trafikverket får i nationell plan i uppdrag att analysera väg- och järnvägsförbindelserna till och från Arlanda.

Det finns ett stort behov av att fortsätta att utveckla Arlanda, inte minst också för att hantera morgondagens flyg

Arlanda ska även projektera för en till rullbana även om en sådan utredning landar i att den inte behövs. Ett alternativ kan vara förlängning av befintlig rullbana.

–       Vi välkomnar allt som är positivt för Arlandas utveckling, inklusive förbättring av markförbindelserna. Det finns ett stort behov av att fortsätta att utveckla Arlanda, inte minst också för att hantera morgondagens flyg, om Arlanda ska ha en rimlig chans att konkurrera med andra nordiska flygplatser.

Utredningen kom också med flera förslag relaterade till flygets hållbarhet. Målbilden är ett fossilfritt flyg 2045. För ändamålet ska en flygbränslekommission tillsättas för att främja produktion av förnybara drivmedel för flyget.

–       Flyget ska bli fossilfritt och vi omfamnar givetvis det fossilfria drivet i utredningen och ser fram mot en plats i flygbränslekommissionen. Men, vi frågar oss varför en sådan kommission inte redan tillsattes när Biojetutredningen kom 2019?

Som en slutsats kan sägas att utredningen innehåller både ljusglimtar och vissa oroande frågetecken som behöver redas ut:

–       Transportföretagen har många medlemmar som är verksamma på Bromma flygplats och vår utgångspunkt är självklart att våra medlemmars verksamheter ska respekteras. Flyget är mycket viktigt för tillgängligheten i och till och från Sverige och vi vill inte se att tillgängligheten kvittas bort av bakåtlutad politik.

–       Ett frågetecken som behövs redas ut med hänsyn till slutsatserna om Bromma flygplats är var det eldrivna regionalflyget ska ta vägen när det kommer. Att flyga 20–30 minuter till Stockholm för att sedan behöva kanske en timme på sig att transferera genom Arlanda och vidare till Stockholm är inte effektiv användning av den nya tekniken. Därutöver saknar vi fortfarande en långsiktig flygpositiv politik, men jag ser att delar av utredningens förslag kanske är vad vi behöver för att nå dit, avslutar Fredrik Kämpfe.