Nya regler för klampning av fordon

Idag beslutade riksdagen att säga ja till regeringens förslag att polisen ska kunna låsa fast fordon med så kallad klampning vid fler tillfällen än idag. Men riksdagen vill också att klampningen ska vara obegränsad i tid. 

Som Transportföretagen rapporterat tidigare uppmanar riksdagen regeringen att tillsätta en utredning som ser över om den nuvarande tidsgränsen för klampning, 36 timmar, kan tas bort och att därmed låta klampningen gälla tills dess att skälet för klampningen har åtgärdats. Riksdagen uppmanar också regeringen att "se över behovet av att i större utsträckning samordna arbetet mellan olika myndigheter som kontrollerar yrkestrafiken".