Regeringen har fastställt den nationella planen för transportinfrastruktur

Ris och ros från Transportföretagen till den nya planen för transportinfrastruktur som presenterades idag.

Måndagen den 13 juni klockan 09.15 så lättade infrastrukturminister Tomas Eneroth så till slut på förlåten. Regeringen har fastställt den nationella planen för transportinfrastruktur 2022-2033.

Det mesta var känt: 165 miljarder kronor ska gå till underhåll av järnvägar, 197 miljarder kronor till underhåll av vägar och 437 miljarder kronor fördelas till vad på ”Trafikverkska” kallas utveckling av transportsystemet. Vi vanliga dödliga brukar kalla det investeringar. Totalt summerar det till 799 miljarder kronor. Till dessa kan också läggas intäkter från trängselskatter och avgifter. Räknas dessa in blir det 881 miljarder. Det är givetvis väldigt mycket pengar.  Infrastrukturminister Tomas Eneroth kallar det den största ekonomiska ramen för infrastruktur någonsin(så sades det till exempel 2014 också när man beslutade om den planen).

Av investeringarna fördelas mycket till järnväg, inte minst nya stambanor som Tomas Eneroth nu sade helt och hållet ska in i den nationella planen. Finansieringen är dock inte klar. 

Det så kallade fyrspåret, de två extra järnvägsspåren mellan Uppsala och länsgränsen Stockholm-Uppland får 10 miljarder mer än vad Trafikverket hade föreslagit vilket gör att de kan bli färdigare tidigare.

Regeringen har också satt ner foten kring Tvärförbindelse Södertörn, länken som ska knyta ihop Söderortskommunerna och utveckla södertörn.  Tomas Eneroth uppehöll sig mycket kring Norrland och det gröna undret som håller på att ske i de norra delarna av Sverige. Det blir satsningar på både Ostkustbanan och Malmbanan och satsningar på att utveckla Luleå Centralstation. Men även en del mindre vägsatsningar, till exempel en E4 förbifart Skellefteå.

Och sjöfarten går inte heller lottlös meddelade Eneroth:

-Vi satsar tre gånger så mycket på sjöfart jämfört med tidigare plan, inte bara för att stärka sjöfarten i samband med export utan även för att kunna flytta över mer gods till sjöfart i inrikestrafik.

Välkommet var beskedet att staten ska finansiera två nya isbrytare, något Transportföretagen krävt sedan länge. Helst hade vi velat se tre, men regeringen ger inget definitivt besked om en tredje isbrytare, endast att det skapas möjligheter för en tredje.

Transportföretagen gav både ris och ros till den nationella planen. Ros för beskedet om isbrytarna och att regeringen ska utreda landförbindelserna till och från Arlanda. Ris för att medlena till vägunderhåll inte räcker för att stoppa fortsatt förfall.

-Underhållssatsningen till vägar räcker tyvärr inte ens till att betala av på underhållsskulden. Vill vi förbättra vägarna krävs det betydligt mer än så. Vi kan konstatera att med regeringens infrastrukturplan så kommer vägnätet fortsätta att förfalla, säger Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen i en presskommentar och lägger till att 8 av 10 transporter sker på väg och att en väl fungerande väginfrastruktur är angeläget för hela transportsystemet.

Du som vill läsa om den nationella planen, kan läsa den här