Kollektivtrafikens programförklaring presenterad i Almedalen

Den 6 juli presenterades programmet för Nystart kollektivtrafiken för en publik på nära 100 personer i Almedalen

På scen fanns ledande företrädare för Svensk Kollektivtrafik Kristoffer Tamsons, för Sveriges Bussföretag Martin Pagrotsky från Nobina och för Tågföretagen Henrik Dahlin.

Scenen äntrades också av företrädare för riksdagens ungdomspartier som delade med sig av dagens och framtida utmaningarna har för den svenska kollektivtrafiken. De gav också var och en sott viktigaste råd till Sveriges kommande regering!

En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle och varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin klimatpåverkan. Eftersom långt över 90 procent av kollektivtrafiken redan drivs med el eller förnybara drivmedel innebär det att varje ökning av andelen resande med kollektivtrafik bidrar till minskade utsläpp

Programmet och kollektivtrafik branschens gemensamma arbete lanserades 20 juni i år och presenteras i sin helhet på Svensk Kollektivtrafiks hemsida som du kommer till genom att klicka här