Flygsäkerheten inte förhandlingsbar

På Expressen debatt 15/7 verkar Kajsa Ekis Ekman antyda att flygsäkerheten hotas när flygmarknaden förändras. Debattören har helt rätt att säkerheten är fundamental för flyget, men några aspekter i artikeln behöver klargöras.

Flygsäkerheten får aldrig tas för given och står alltid i centrum för flygindustrin. Globalt har flygsäkerheten ökat under lång tid och trenden är fortsatt positiv.

Även inom Europa har flygsäkerheten kontinuerligt stärkts, trots flera utmaningar som nya affärsmodeller och ökad konkurrens. När lågprisflyget dök upp efter avregleringen av flygmarknaden på 90-talet höjdes röster för att flygsäkerheten skulle kunna påverkas negativt. Men farhågorna inte har besannats. Detta bekräftas också av den europeiska flygsäkerhetsbyrån EASA som i sin senaste säkerhetsrapport visar att trenden för flygolyckor med kommersiell luftfart i Europa fortsätter nedåt.

Samma utveckling ser vi i Sverige. I Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfarten 2021 bekräftas att svensk kommersiell luftfart fortsatt håller en hög säkerhetsnivå utan omkomna eller allvarligt skadade. Flyget är ett mycket säkert transportmedel.

I EASA systemet – i kraft sedan 2003 – finns heller inga skillnader i skyldigheter för EU flygbolag. Alla EU flygbolag omfattas av samma regler och måste leva upp till världens högsta flygsäkerhetsstandarder. Även besättningars flygarbetstid regleras av EASA. Det finns alltså inte utrymme för EU flygbolag att gå under de gemensamma reglerna. Här sker även en kontinuerlig förbättring av systemet som utvärderas av experter och stärks i dialog med företrädare från både flygbolag, piloter och myndigheter.

Flyget arbetar hårt för att flygets återkomst efter pandemin inte ska innebära nya risker. EASA har tagit fram instruktioner och vägledning för samtliga aktörer och personal för en säker återgång till normala operationer. Många länder inspireras av det proaktiva flygsäkerhetsarbetet inom EU.

Transportföretagens medlemmar står för hög säkerhet och sunda villkor baserade på lokala kollektivavtal. Flygsäkerhet är inget man konkurrerar med utan samarbetar om. God säkerhetskultur inom företagen är viktig och vi ska främja en öppen dialog om flygsäkerheten. Transportföretagen tillsammans med våra medlemsföretag arbetar kontinuerligt för att höja säkerheten. Vi engagerar oss även mot så kallat svartflyg där privata flygare tar uppdrag mot betalning. Välj alltid en godkänd kommersiell operatör. Och gärna en från Sverige.

Marcus Dahlsten, VD, Transportföretagen

Fredrik Kämpfe, Branschchef, Transportföretagen Flyg