Utstationeringsdeklarationer för förare - träningsmiljö

Transportföretagen har från Kommissionens DG MOVE fått information om att det nu går att öva på att skriva utstationeringsdeklaration i en testmiljö. Klicka här för att komma till Kommissionens hemsida

Efter att ha klickat på länken så hamnar du på Kommissionens hemsida. Där finns möjlighet att byta språk från engelska till exempelvis svenska, genom att klicka på symbolen uppe i högra hörnet. På Kommissionens hemsida står det ”Klicka på följande länk om du vill se instruktionsfilmer om hur portalen fungerar”. Denna länk finns ännu inte på hemsidan.

Utöver informationen nedan har vi fått två dokument från Kommissionen. Den ena är ”How to register to the economic portal – training”. Av den framgår hur man skapar ett konto. Den andra är döpt till ”UploadDrivers50.xlsx”. Det ska gå att importera Excelfil till portalen.

Mer information på Engelska

We would like to bring to your attention that the Posting Declaration Training Environment (PDTE) is now accessible. This is a separate environment set up for you to get familiar with the new portal and share the knowledge received during the official training sessions. Please note that the official pre-launch of the production environment is planned for the second half of January 2022, for which a separate communication will follow.

In addition, please see below a couple of useful considerations regarding this training platform:

1.       DATA

a.       This is a non-production environment; hence, do not enter any personal data.

b.       No data will be migrated to production.

2.       FIELDS:

a.       Some fields, for the moment mandatory, will be set optional; this will be addressed in a future release.

b.       Address fields cannot contain special characters (quotes, dash, slash ...) ;this will be addressed in a future release.

c.       Some phone number formats are not accepted by the system. If so, the user can use the phone number set as example in the error message: this will be addressed in a future
release.

Re point 2.c: only mobile phone numbers are currently accepted (the issue is being tackled).

3.       ERRORS:

a.       An error message can be displayed at the first login, after the creation of the EU Login account, indicating that the user has no permissions assigned. If so, the user can simply click on "reload the application" and try again.

b.       While importing too many drivers at once, a timeout error can be displayed after 30 seconds, but the process will continue to import the drivers in the background. (As a reminder, while using the excel template to import drivers, all tabs have to be deleted, except the Template sheet).

4.       INTERACTIONS WITH IMI:

a.       The messages between the Economic Operator Portal and IMI have been disabled on the training environment.

5.       TRANSLATIONS:

a.       Translating the interface in all 24 EU official languages is still in progress. When not available, the English version will be displayed.

Så fort vi får ytterligare information kommer vi att informera på vår hemsida.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.