Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen och FinMobility i gemensamt upprop för biodrivmedel

Transportföretagen och den finska systerorganisationen FinMobility publicerar nu ett gemensamt positionspapper angående revideringen av EU:s direktiv för förnybar energi. Ingången är att biodrivmedel är en nyckel för att möjliggöra en fossilfri transportsektor och att direktivet bör undvika att tillföra begränsningar.

Transportföretagen och FinMobility har publicerat ett gemensamt positionspapper med anledningen av revideringen av det nuvarande EU-direktivet. Bakgrunden är att förbränningsmotorns utfasning kommer att ta tid och att biodrivmedel således är en brygga fram tills att elektrifieringen har ökat. Vissa sektorer bedöms också vara svåra att helt elektrifiera. Biodrivmedel har därmed en självklar plats i att fortsätta resan mot sänkta utsläpp.

Organisationerna skriver att huvudsyftet för direktivet om förnybar energi bör ligga vid att säkra tillgången på produkter och produktion och att restriktioner som går bortom denna målsättning måste undvikas.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.