Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rekordfå omkom på svenska vägar – nu krävs satsningar för att fortsätta utvecklingen

Transportstyrelsen har presenterat sin preliminära statistik för antalet omkomna i trafiken under 2021. Dessa visar att 192 personer omkom i olyckor på de svenska vägarna under året. Detta är 12 färre än 2020 då 204 människor omkom. Det är första gången som antalet omkomna under ett år är färre än 200.

I år fyller nollvisionen 25 år. Sverige har hittills varit framgångsrikt i arbetet med att nå det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Utvecklingen över tid har inneburit successiva förbättringar som resulterat i att allt färre förolyckats eller skadats i trafiken.

–       Nollvisionen, som innebär att ingen ska riskera att dödas eller skadas svårt i trafiken, är ett framgångsrikt förhållningssätt för att förbättra trafiksäkerheten. Transportföretagens medlemmar, som har vägen som arbetsplats, bidrar genom att utbilda sin personal, investera i nya och säkrare fordon. Men de förväntar sig också en bra standard på sin arbetsplats, alltså ett vägnät med god standard, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

25 framgångsrika år med hjälp av satsningar

Under Nollvisionens första 25 år har trafiksäkerhetsarbetet varit inriktat på att bygga bort risker i infrastrukturen. I arbetet med att nå det nya etappmålet i trafiksäkerhetsarbetet om högst 133 dödade år 2030 riktas större fokus på trafikanternas beteende. Med detta menas att man ska arbeta för bland annat en bättre efterlevnad av hastighetsgränser, en ökad nykterhet i trafiken och en förbättrad utbildning. Även olika typer av tekniska system i fordonen kommer att bidra till bättre trafiksäkerhet.

Vi får inte glömma bort hur viktigt det är att vi har ett vägnät som håller hög klass

–       Vi måste kontinuerligt flytta fram positionerna för att komma framåt i trafiksäkerhetsarbetet i framtiden, fortsätter Marcus Dahlsten.

–       Det är förståeligt att fokus riktas mot de områden som presenteras. Men vi får inte glömma bort hur viktigt det är att vi har ett vägnät som håller hög klass. Sverige har i dag en stor underhållsskuld vilket bidrar till en allt sämre vägstandard och som på sikt kan riskera att försämra trafiksäkerheten. 

Transportföretagen har tagit fram ett digitalt verktyg som visar hur vägnätet mår i dag. Detta, som finns på sajten www.varavagar.se, illustrerar utöver hur tillståndet är i dag även hur det kommer att försämras fram till 2030 om inte mer pengar skjuts till för underhållsåtgärder det kommande decenniet.

Att vägarna är dåliga innebär inte bara en fara för liv och hälsa för alla trafikanter som dagligen använder dem. De dåliga vägarna innebär en högre transportkostnad eftersom det föranleder ett ökat slitage i fordonen, högre kostnad för bränsle och en sämre arbetsmiljön. Dåliga vägar och ambitioner om en bättre miljö går alltså inte hand i hand.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.