Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Regeringen föreslår utökade möjligheter till klampning

Regeringen föreslår i en proposition att fordon som används av utländska transportföretag ska kunna låsas fast i flera fall om korrekta papper inte kan visas upp vid en kontroll.

Förändringarna genomförs med anledning av införlivandet av EU:s s.k mobilitetspaket.

Närmare bestämt så handlar det om att anmäla utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverket senast den dag då arbetet i Sverige påbörjas. Utländska transportföretag som utför transporter med en utstationerad förare och som inte kan visa upp en kopia av utstationeringsdeklarationen ska tilldelas en sanktionsavgift. Kan de inte betala avgiften, kan polisen genom att låsa fast hjulen hindra att fordonet kör vidare. 

Regeringen föreslår att lagändringen om klampning ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Men först ska det hanteras i Sveriges Riksdag.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.