Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Bäckadalsgymnasiet får certifiering som Transportcollege

Pressmeddelande

Bäckadalsgymnasiet i Jönköping certifieras nu som Sveriges andra Transportcollege. Det firades på skolan i närvaro av representanter från både kommun och transportbranschen. De största vinnarna är eleverna som får ett kvitto på utbildningens höga kvalitet.

- College har blivit den kvalitetsstämpel, skolor och bransch vill ha på utbildningarna. Genom college byggs ett effektivt samarbete upp mellan skola, politiker och branschen lokalt. Vi har därför efter ett noga uppstartsarbete jobbat fram ett pilotprojekt med syfte att etablera Transportcollege – ett kvalitetssystem för svenska transportutbildningar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

- Det här är ett kvitto på att vårt fordons- och transportprogram håller en hög kvalitet och kan erbjuda eleverna den kompetens som transportbranschen efterfrågar. Extra roligt är det att vi kan stärka samverkan mellan skolorna och transportbranschen, säger Linda Jonsson, rektor på Bäckadal, som nu fått den nya certifieringen.

Transportcollege är ett pilotprojekt som Transportföretagen har genomfört för att kvalitetssäkra den gymnasiala transportutbildningen som erbjuds som en del inom fordons- och transportprogrammet. Collegekonceptet har kommit att bli ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier med olika indikatorer som ska uppfyllas för att nå kriteriet.

Fakta om certifieringen:

Kriterierna anpassas efter utbildningens behov, men skall säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Fyra gymnasieskolor har deltagit. Utfallet av pilotprojektet är mycket gott då samverkan stärkts mellan pilotskolorna. Vi ser också hur transportbranschen lokalt stärker banden med skolan och hur samverkan mellan politik, skolans personal och branschen ökar. Projektets styrgrupp föreslår att konceptet för ”Transportcollege” permanentas och utökas till fler skolor.

Kriterierna är uppdelade på 6 olika fokusområden:

  • Ett Transportcollege stärker kompetensförsörjningen
  • Ett Transportcollege samverkar med transportbranschen.
  • Ett Transportcollege arbetar med kvalitetssäkring och har nöjda elever.
  • Ett Transportcollege kompetensutvecklar yrkeslärarna.
  • Ett Transportcollege har ändamålsenliga fordon, teknisk utrustning och lokaler
  • Ett Transportcollege ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Kontakt

Håkan Filipsson Pressansvarig Telefonikon 072 202 26 97

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.