Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen-Flyg om Brommarapporten: Pandemin är (fortfarande) inte skäl till förhastade beslut om avskaffandet av väsentlig transportinfrastruktur

Regeringen tog igår emot Brommautredningen. Trots regeringens vetskap om riksdagens tillkännagivande mot en snabb avveckling av Bromma utan utbyggnad av Arlanda har utredningen pågått över sommaren med oförändrade direktiv och krystad tidsplan.

Redan när regeringen i april oväntat lämnade besked att man avsåg avveckla Bromma flygplats och kommenderade en snabbutredning av nedläggningen kommenterade Transportföretagen-Flyg att hela processen visar på regeringens ointresse för flyg som en del av Sveriges transportinfrastruktur. Den bilden har tyvärr inte ändrats.

Tvärtom saknas fortfarande det helhetsgrepp om flyget som vi efterlyste redan i april och som fortfarande verkar ligga långt bort. Flyget är ett system och Bromma är hela Sveriges flygplats där passagerarflyg samsas med samhällsviktigt flyg som ambulansflyg och där många företag och anställda har sin försörjning direkt av flygplatsen. Vi är måna om att regeringen garanterar att företag och arbetstillfällen kan säkras. ”Ingen förtida avveckling av Bromma kan ske utan löften om hur företagens verksamhet kan säkras”, kommenterar Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg.

Vi vänder oss fortfarande mot att utnyttja pandemins extraordinärt minskade flygande som skäl att fatta beslut om avveckling av flygplatsen långt innan vi vet hur behovet av flyg ser ut efter pandemin. Som bransch är flyget fortfarande kraftigt påverkat av pandemins konsekvenser men försöker nu återupprätta Sveriges tillgänglighet över längre avstånd. En förtida nedläggning av Bromma, som ingår i Sveriges basutbud av flygplatser och tillgodoser hela Stockholm med samhällsviktigt flyg samt tjänar som en nod för hela Sveriges åtkomst till huvudstaden, utan att vara säker på konsekvenserna för Sveriges inrikes flygmarknad är inte genomtänkt.

”Pandemin har visserligen ökat de digitala mötena, och vi kommer antagligen se ett nytt affärs- och privatresemönster framöver, men det räcker inte som förklaring varför en av landets viktigaste flygplatser skulle läggas ned och riskera att permanentera en del av pandemins effekter på resandet”, säger Fredrik Kämpfe.

Utredaren lämnar flera viktiga frågor obesvarade. Bland annat tog utredaren inte upp frågan hur marktjänst för underhåll av ambulansflyg som nu bedrivs på Bromma ska ersättas någon annanstans. Inte heller redovisades hur redundansen i Stockholms flygplatssystem skall fungera om Arlanda tillfälligt stängs ned. Och trots att utredaren bekräftade att den regionala tillgängligheten kommer att påverkas negativt av en avveckling av Bromma diskuteras inte nedgångens betydelse för tillgängligheten i landet. Även marksaneringskostnadernas storlek förblir höjt i dunkel. ”Med så många viktiga frågor fortfarande öppna måste vi ifrågasätta om utredningen ens kan användas som beslutsunderlag”, kommenterar Fredrik Kämpfe.

En annan aspekt som har lyfts fram som en anledning att lägga ner Bromma är flygets klimatpåverkan. Utredningen slår därvid fast att en flytt av flyget från Bromma till Arlanda enbart skulle ha försumbara klimateffekter. Fortsatt utveckling av elflyg och ökad användning av fossilfria bränslen har större betydelse, säger utredaren själv.

Medan branschen förbereder sig för att utveckla fossilfritt flyg baserat på fossilfria bränslen – och elflyg för det regionala flyget – riskerar politiska beslut i stället att bromsa den hittills positiva utvecklingen. Då blir det både dyrare och svårare att resa i hela landet och vi riskerar dessutom hamna efter i utvecklingen av det nya city-nära urbana utsläppsfria elflyget som står och väntar runt hörnet, menar Fredrik Kämpfe.

”Med tanke på alla andra obesvarade frågor och negativa effekter av en snabb avveckling under pandemin är det svårt att se en helhetsbild som innebär förbättringar för varken klimatet, resenärerna eller samhällsviktig verksamhet”, säger Fredrik Kämpfe.

”Det är svårt att se hur regeringen ska manövrera vidare nu. Brommafrågan handlar uppenbarligen inte längre om klimatet och det kan inte heller handla om ekonomi eftersom det finns privata intressenter som är villiga att ta över driften av Bromma. Istället för att fortsätta på det inslagna spåret som riksdagen med stor sannolikhet inte kommer tolerera borde regeringen nu på allvar ta fram en sammanhållen flygpolitik som säkerställer både tillgänglighet och hållbarhet i Sverige, verkar för en revitaliserad fossilfri flygmarknad med framtid och som innehåller en långsiktig strategi för utvecklingen av Arlanda”, avslutar Fredrik Kämpfe.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.