Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Seminarieturné för SYV:are över hela landet lyfter motorbranschens behov

Trots pågående pandemi är motorbranschens rekryteringsbehov stort. Transportföretagen kommer under hösten att ge sig ut på turné för att berätta om branschens förutsättningar och de många insatser som genomförs för att säkerställa att branschen kan rekrytera tillräckligt med kompetens såväl i nutid som i framtid.


Trots pandemin, som har haft betydande inverkan på transportsektorn, är rekryteringsbehovet inom motorbranschen mycket stort. Det gäller såväl behovet av kundmottagare, säljare och bensinstationspersonal som däckmontör och mekaniker – både nu och på sikt.

För att belysa detta och det arbete som genomförs i branschen, samt för att skapa dialog kring frågorna, bjuder Transportföretagen under hösten in studie- och yrkesvägledare, SYV till en rad frukostseminarier om motorbranschens kompetensbehov:

–       SYV är en viktig yrkesgrupp som har stor betydelse när det gäller ungdomarnas val till gymnasiet. Jag ser också att SYV:s roll kommer att bli än viktigare – inte minst med tanke på att regeringen föreslår en dimensionering av framtidens utbildningssystem. Därför behöver vi som bransch stärka vår dialog med dem, säger Maria Sjölin Karlsson, regionalt verksamhetsansvarig kompetensförsörjning på Transportföretagen.

På plats kommer deltagarna bland annat att få lyssna till hur arbetet med att stärka kvalitén i skolorna fortgår genom Motorbranschcollege, om teknikskiftet som pågår och hur det påverkar gymnasieutbildningen och in Transportföretagens arbete med att attrahera fler kvinnor till branschen samt arbetet med att stärka befintlig personal som inte har svenska som modersmål.

–       Vi arbetar intensivt när det gäller att rekrytera och attrahera fler till branschen, inte minst kvinnor, samt att höja kvalitén på utbildningarna men även att utveckla och ta hand om befintlig personal. Vi vill visa upp en motorbransch som verkligen ligger i framkant när det gäller teknikutvecklingen, säger Maria Sjölin Karlsson.

För närvarande planeras följande seminarium:

26 oktober 2021 Göteborg, Din Bil
29 oktober 2021 Helsingborg, Börjessons Bil
9 november 2021 Örebro, Toyota
10 november 2021 Jönköping, Finnvedens Lastvagnar
22 november 2021 Stockholm/Haninge, Olofsson Bil
7 december 2021 Stockholm/Upplands Väsby, KIA
10 december 2021 Norrland, Digitalt seminarium

Samtliga träffar hålls 09:30 -12:15 utom den digitala som hålls 09:45-11:45.

För information och anmälan, besök denna länk.

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.