Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen välkomnar bättre styrning av trafikpolisen

Foto: Michael Enhardsson/Mostphotos

Foto: Michael Enhardsson/Mostphotos

Transportföretagen välkomnar tydligare styrning av kontroller på väg men utredningen borde ha tittat närmare på möjlighet till fler kontroller utan poliser. Transportföretagen har tyckt till om utredningen Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg.

Kort tid efter att Transportföretagen i augusti 2019 arrangerade en hearing om hur kontrollen av yrkestrafiken kunde effektiviseras meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen hade tillsatt en utredning för att titta närmare på frågan. Utredningen som fick namnet Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg lämnade sina förslag innan sommaren och deras förslag har nu varit ute på remiss. Transportföretagen har givetvis tyckt till.

En av frågorna utredningen skulle titta på var om en ny myndighet skulle bildas från vilken kontrollen av yrkestrafiken skulle ske. Utredningen valde att inte föreslå att en ny myndighet ska bildas, utan att istället ska befintlig kontrollverksamhet inom Polismyndigheten få en tydligare styrning, bedrivas som en egen enhet inom Polismyndigheten och resurserna för verksamhetsområdet inom yrkestrafikområdet i Polismyndigheten och Transportstyrelsen ska beslutas av regeringen.

-Vi tycker att de trots allt har landat i en rimlig slutsats, det viktigaste är att tillräckliga resurser avsätts för vägkontroller och att trafikpolisverksamheten får den fokus den förtjänar inom polisen, säger Susanne Karlsson, biträdande avdelningschef för samhällspolitiska avdelningen på Transportföretagen.

-Att flytta över trafikpolisen till ny myndighet kan ha sina fördelar, men man tappar i tempo och det har vi inte råd med, tillägger hon.

Transportföretagen betonar i remissvaret att samverkan mellan bransch och myndigheter måste vara god och att det också måste vara ett mål för den framtida kontrollverksamheten inom polisen.

Däremot är Transportföretagen lite besvikna över att utredningen inte drar några slutsatser från framgångsrika kontrollsystem i andra länder. En intressant iakttagelse är till exempel att i Tyskland, Norge, Danmark och Storbritannien har tillsynsmyndigheten möjlighet att genomföra egna vägkontroller, utan bistånd från polisen skriver Transportföretagen.

-Här borde utredningen gått mer på djupet och utrett frågan. Om det fungerar i andra länder, varför skulle det inte fungera i Sverige? Det hade varit ett sätt att öka antalet kontroller, säger Susanne Karlsson.

Transportföretagen skriver också att det finns starka skäl att ”ytterligare utreda vad som krävs för att en bilinspektör, utan polismans assistans, ska kunna genomföra kontrollerna på egen hand”.

Transportföretagens yttrande över Effektivare kontroll av yrkestrafik på väg>>>

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.