Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Yrkesutbildningsveckan

Under vecka 42 satsar flera aktörer på olika aktiviteter som ökar intresset och lyfter möjligheterna som ges genom en yrkesutbildning. Utöver branschorganisationer, myndigheter och intressenter så riktar sig veckan till alla som arbetar i grundskolan, på yrkesutbildningar eller som på annat sätt jobbar med yrkesutbildningsfrågor. Yrkesutbildningsveckan äger rum under vecka 42.

Initiativet välkomnas av Transportföretaget. Efterfrågan på yrkesutbildad personal är stort och växande inom transportsektorn. Därför viktigt att få fler att välja just yrkesutbildningar.

Idag tar näringslivet ett stort ansvar, till exempel i form av praktikplatser och olika former av kvalitetsstärkande insatser i gymnasieskolan (läs t ex Motorbranschcollege) säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen. Det är bra och viktigt att även politiken bidrar till att synliggöra yrkesutbildningarna i samhället

Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken men allt för ofta saknas det ungdomar som är intresserade och har rätt kompetens. För att företag ska vara konkurrenskraftiga, också på en global marknad, behövs rätt kompetens. Sveriges näringsliv behöver medarbetare som kan använda ny teknik samt producera produkter och tjänster med kvalificerat innehåll. Därför är den långsiktiga kompetensförsörjningen till näringslivet viktig. Särskilt angeläget är det att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden.

WorldSkills Sweden som tagit initiativet till Yrkesutbildningsveckan är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten (genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan). Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, skolor och företag.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.