Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Spänstig dialog om Framtidens Kompetens på seminarium

Transportsektorn befinner sig mitt i ett spännande teknikskifte. Rekryteringsbehovet kommer att vara stort både på kort och lång sikt, men jobben kan komma att förändras. Detta var temat på en digital konferens som Transportföretagen höll under veckan för att utbyta erfarenheter mellan branschföreträdare, arbetstagarorganisationer och företag.

Alla deltagarna var tämligen överens – målet är att utöka antalet yrkesutbildningar och att utbildningarna ska möta företagens behov av kompetens och relevans. Framtidens kompetens var också det centrala temat för dagens seminarium.

Citat från konferensen:
”Endast 60 procent av vårt branschrekryteringsbehov tillgodoses av det statligt finansierade utbildningssystemet, vi behöver fler utbildningsplatser riktade till just transportbranschen.” Björn Alvengrip, styrelseordförande, Transportföretagen.

”Branschen är i snabb utveckling. När vi får in nya människor i branschen så kommer dom att ta med sig sin know-how och skapa helt nya möjligheter. Det är en oerhört positiv utveckling” Claes Jerveland, vd, Volkswagen Group Sverige.

”Detta med Framtidens kompetens innehåller stora utmaningar men också stora möjligheter. Vi ser just nu att branschen, er bransch, har ett stort rekryteringsbehov, samtidigt som det är färre som söker sig till yrkesutbildningarna”. Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall.

”Vi måste fortsätta det fina engagemang som vi har för att utveckla och få fler tjejer och kvinnor att välja att utbilda sig till branschen men också vilja jobba i och stanna kvar i branschen.”
Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall.

"Kompetensförsörjning är ett tredelat ansvar där både staten som utbildningsanordnare i dialog med företagen, arbetsgivarna och arbetstagaren har ett ansvar. Jag ser väldigt ljust på transportbranschen och tror att vi kan möta de olika behov som finns.” Marcus Dahlsten, VD, Transportföretagen.

Talarna på konferensen:

Björn Alvengrip, styrelseordförande, Transportföretagen
Claes Jerveland, VD, Volkswagen Group Sverige
Helena Arensberg, Senior VP Human Resources, Volvo Lastvagnar
Madelene Hjelm, Vice VD, IB Transport Mälardalen
Marcus Risberg, VD, Destination Gotland
Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall
Marcus Dahlsten, VD, Transportföretagen
Caj Luoma, Chef, kompetensförsörjning, Transportföretagen
Eeva Vestlund, Avdelningschef, Arbetsförmedlingen
Helen Myslek , Enhetschef, Skolverket
Christer Bergqvist, Stf GD, Myndigheten för Yrkeshögskolan
Nils Karlson, Professor, Grundare Ratio - Näringslivets forskningsinstitut

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.