Nystart svensk kollektivtrafik

nystart

Välkommen ombord igen – restriktionerna är över och nu är det dags att nystarta kollektivtrafiken. 

På initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen påbörjas ett nytt projekt med mål, visioner och konkreta förslag på hur vi kan utveckla den allmänna linjelagda kollektivtrafiken i Sverige, både upphandlad och kommersiell. Arbetet knyter an till branschens tidigare arbete i Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Det tidigare gemensamma målet om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt såg 2019 ut att vara på god väg. Sedan kom pandemin och de stora förändringarna i resandet under pandemin har gjort att behovet av en gemensam nystart blev stort. Redan i juni samlades företrädare för de tre förbunden tillsammans med representanter för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att diskutera hur man tillsammans kunde förbereda den svenska kollektivtrafiken efter pandemin. Nu startar vi med en workshop den 7 oktober för styrelserna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen, ansvariga trafikdirektörer på landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, SKR, Samtraifken och SKR. Tillsammans kommer deltagarna diskutera förslag till vision, mål och aktiviteter för en nystart av kollektivtrafiken, både sådana förslag och aktiviteter som branschen själva råder över men också sådana som behöver nationella beslut för att kunna förverkligas.  

Läs mer på partnersamverkan.se

Bild ovan: Kristoffer Tamsons, ordförande Svensk Kollektivtrafik, Madeleine Raukas, vice ordförande Tågföretagen, Tomas Byberg, ordförande Sveriges Bussföretag

Kontakt

Anna Grönlund
Anna Grönlund Branschchef Sveriges Bussföretag Telefonikon 08 762 71 74