Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Förslag till nytt reseavdrag välkomnas av Sveriges Bussföretag

Pressmeddelande

Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor. Förbundet har länge drivit på för att dagens system behöver ersättas för att minska det omfattande fusket och bidra till antagna transportpolitiska mål om ökad kollektivtrafikandel.

I regeringens förslag föreslås nu att tidsvinstregeln tas bort och att avdraget helt ersätts med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Den blir enklare att deklarera och enkel för Skatteverket att kontrollera, vilket förväntas leda till att dagens omfattande fusk och fel minskar.

- Vi har tillsammans med flera andra företrädare för kollektivtrafiken länge drivit på för den förändring som regeringen nu föreslår. Vi har som förbund också lämnat inspel och fakta till den utredning som arbetat med frågan. Det är positivt att regeringen lyssnat på de synpunkter och konstruktiva förslag för ett ändrat och förbättrat system för reseavdrag som kommit från oss och andra företrädare i kollektivtrafiken, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Regeringens pressmeddelande går att läsa på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/ny-och-enklare-subvention-av-arbetsresor/

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi knappt 270 medlemsföretag med cirka 27 900 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser.

Kontakt

Håkan Filipsson Pressansvarig Telefonikon 072 202 26 97

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.