Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen kommenterar LAS-överenskommelsen

Nu är det klart att LO svänger och blir en part i den så kallade Las-överenskommelsen. Detta offentliggjordes under en pressträff i dag där Svenskt Näringsliv och LO medverkade.

Överenskommelsen innebär att en majoritet av de 14 fackförbunden ställer sig bakom att LO blir part i överenskommelsen.

Vi på Transportföretagen kommer nu att fortsätta dialogen med samtliga av våra motparter. Att huvudorganisationerna i form av LO, PTK och Svenskt Näringsliv nu är parter i överenskommelsen innebär ju inte att det binder förbund på vare sig arbetsgivar- eller arbetstagarsidan, utan det är diskussioner som vi kommer att föra under nästa år. Vår förhoppning är att överenskommelsen kommer kunna tillämpas på samtliga våra avtalsområden då ingen, vare sig arbetsgivare eller arbetstagare, gynnas av en situation där det finns parallella regelverk.

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.