"Fyrkantigt av Transportstyrelsen"

Transportstyrelsen föreslår regeringen att inte utnyttja undantagsmöjligheten i EU att förare med B-körkort ska få framföra lätta lastbilar upp till 4,250 ton om dessa drivs av el eller gas.
 – Fyrkantigt av Transportstyrelsen, konstaterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Det försenar den gröna omställningen.

Det var hösten 2020 som Transportföretagen tillsammans med Bil Sweden, Agenda 2030-sekreteriatet och Energigas Sverige begärde att regeringen utnyttjade möjligheten som ges i EU direktivet(2018/645) att göra det möjligt att köra en lastbil upp till 4250 kg med B-körkort förutsatt att lastbilen drivs av el eller andra alternativa bränslen och inte har släp. Till Transportföretagens glädje hörsammade regeringen begäran och gav Transportstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.

Säg dock den glädje som varar. När Transportstyrelsen igår återkom med sin utredning avstyrker de att Sverige ska utnyttja möjligheten till undantag. Transportstyrelsen föreslår inte en ändring av körkortslagen. De väljer att se på svårigheterna, istället för att se möjligheterna.

-Det här kommer fördyra och försena omställningen av transportsektorn. Många transportköpare, inte minst kommuner, är i färd med att ställa krav på elektrifierade, lätta lastbilar, inte minst Stockholms stad. Om inte reglerna ändras kommer det bli fler lastbilar på vägarna i Stockholm, inte färre, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Problemet är att batterierna tar lastvikt från de lätta lastbilarna. Med en eldriven lätt lastbil på 3,5 ton kan branschen alltså lasta mindre och det krävs därför fler lastbilar för att transportera samma mängd gods som idag.

Transportstyrelsen skriver i sin utredning att branschen kan köpa 4,250 kg lastbilar idag och därigenom lösa problemet.

-Men Transportstyrelsen borde veta att det råder stor brist på förare med C-behörighet.

Transportstyrelsen ser det som problematiskt att det i direktivtexten från EU står att undantaget får endast beviljas om den extra vikten uteslutande beror på framdrivningssystemet och att fordonens lastkapacitet måste vara oförändrad. Det går inte att kontrollera anser myndigheten och det är det huvudsakliga skälet till att de avråder.

-Flera länder, vilket Transportstyrelsen redovisar, har utnyttjat undantagsmöjligheten utan att de kan kontrollera att det uteslutande beror på framdrivningssystemet. Uppenbarligen finns det myndigheter i andra länder som ser möjligheter, och inte bara fokuserar på svårigheterna, säger Tina Thorsell.

Transportföretagen anser att det lyser igenom i Transportstyrelsens utredning att de från första början inte har gillat förslaget. De överdriver nackdelarna med att införa undantaget och underdriver dess fördelar. De skriver att de negativa konsekvenserna med att utnyttja förslaget i vissa avseenden är av ”graverande natur”.

-Löjligt. Och de uttrycker sig nästan raljant om länder som har valt att utnyttja undantagsmöjligheten.

Men om det nu är så att det sätter käppar i hjulen, skulle åtminstone Transportstyrelsen kunnat lägga lite mer tankemöda på alternativa lösningar än att bara vagt skriva en ”annan internationell överenskommelse”, ”till exempel på EU- eller FN-nivå”.

-Det är otroligt vagt och ger ingen vägledning alls till Regeringskansliet. Det är tråkigt att Transportstyrelsen vill vara bromskloss i omställningsarbetet av svensk transportsektor.