Pressmeddelande

Ett nytt andrahandsavtal är tecknat mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet

Pressmeddelande

Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har tecknat ett andrahandsavtal. Avtalet är av samma modell som det parterna efter konflikt enades om 2019 och innebär att Hamnarbetarförbundet får ett andrahandsavtal som innehållsmässigt följer det avtal som nyligen tecknats med Transportarbetareförbundet.

Det nytecknade andrahandsavtalet gäller för perioden den 1 februari 2021 till den 30 april 2023.

Överenskommelsen förändrar inte den rättsliga statusen för Hamnarbetarförbundet, avtalet är fortfarande ett andrahandsavtal. Anställningsvillkoren för landets samtliga hamnarbetare regleras precis som tidigare av förstahandsavtalet (”Hamn- och Stuveriavtalet”) mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet.

”Hamnarna spelar en avgörande roll för hela samhället eftersom drygt 90 procent av all export och import går på sjön. Redan i höstas träffade vi ett förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet. Det sträcker sig över en lång avtalsperiod vilket innebär att hamnarna får arbetsro och förutsättningar att kunna utvecklas. Nu har vi även träffat ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet”, säger Marcus Dahlsten, vd för Sveriges Hamnar.

En nyhet är att Hamnarbetarförbundets avtal fått ett eget namn ”Kajavtalet”, för att inte blandas samman med förstahandsavtalet.