Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen – Flyg beklagar Transportstyrelsens avgiftshöjningar

Transportföretagen – Flyg har i varje avgiftsdialog med Transportstyrelsen påpekat svårigheterna för flygbranschen att i dagsläget liksom under uppstarten kunna absorbera ökade kostnader. Dessutom har myndigheten själva under sommaren presenterat flera rapporter om konsekvenserna för flygbranschen om andra infrastrukturavgifter höjs. Det är därför anmärkningsvärt att Transportstyrelsen inte förmår hålla nere sina egna avgifter.

Transportstyrelsen genomförde i princip inga avgiftshöjningar under 2021 i syfte att underlätta för transportbranschen under pandemin. Detta välkomnade flygbranschen eftersom det visade på förståelse för pandemins enorma konsekvenser för näringslivet. Men nu höjer myndigheten alltså avgifterna trots att läget fortsatt är mycket allvarligt.

Visserligen har Transportstyrelsen i dialog med regeringen fått utsträckt tid för att uppnå balans i avgifterna, vilket innebär underskott, men myndigheten underskattar företagens ekonomiska förmåga. Likaså slår avgiftshöjningen mot samma transportföretag som under pandemin funnits på plats och tillhandahållit samhällsviktigt flyg trots pandemins verkningar.

”Vi anser att det är illojalt mot branschen att inte staten och myndigheterna lyckas hålla ner infrastrukturavgifterna för flyget i ett läge där stora delar av industrin fortfarande har det mycket tufft”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef, Transportföretagen – Flyg

Under pandemin har FN-organet ICAO uppmanat medlemsstaterna att underlätta för luftfartens myndigheter genom att garantera hållbar finansiering för att stärka systemet. Nu skjuter svenska staten över pandemiskulden till flygets aktörer istället för att medel ur statskassan möjliggör att tillsyn och tillstånd kan handläggas utan ökade kostnader för flygbranschen.

Vi anser att det finns anledning för myndigheten och regeringen att särskilt analysera hur höjda avgifter kommer att påverka det övergripande transportpolitiska målet

Transportföretagen – Flyg anser att Transportstyrelsens höjda avgifter måste sättas in i ett bredare sammanhang också.

”Lägg därtill flygskatten som i motsats till situationen i Norge inte har mildrats under pandemin, EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) och nya förslag från EU-kommissionen inom dess FitFor55-paket med förslag på en europeisk reduktionsplikt (ReFuelEU Aviation) samtidigt som den svenska reduktionsplikten nu införts. Vi anser att det finns anledning för myndigheten och regeringen att särskilt analysera hur höjda avgifter kommer att påverka det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet” avslutar Fredrik Kämpfe

Transportstyrelsen information om de nya avgifterna:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/klart-med-nya-avgifter-fran-arsskiftet/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.