Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Öppet brev till infrastrukturministern - Sjöfartsverkets finansiering och avgifter

En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter
Regeringen har i förslaget till höstbudget säkerställt en ny ekonomisk verklighet för Sjöfartsverket. Beskedet från Sjöfartsverket den 11 november om att genomföra kraftiga avgiftshöjningar för 2022 är därför förvånande och kommer trots att de ekonomiska tillskotten som verket föreslås erhålla är de största på nästan 10 år. Vi, de undertecknande organisationerna, skriver till dig för att protestera mot Sjöfartsverkets beslutade avgiftshöjningar 2022 och vi vill att regeringen skyndsamt uppdrar åt Sjöfartsverket att se över sitt beslut i syfte att skjuta på hela eller delar av höjningarna. En höjning i nuläget skulle vara starkt negativt för näringslivets konkurrenskraft, framför allt för de delar av industrin och transportsektorn som under 2020 och 2021 har drabbats hårt av coronapandemins effekter såväl direkt som indirekt. Detta särskilt när vi ser att restriktioner återigen införs i flera länder i vårt närområde.

Läs brevet här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.