Nyhet

Stöd för avställda turistbussar

Nyhet

Sveriges Bussföretag mötte den 9 september Malin Cederfeldt Östberg, ny statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, för en uppföljning på presentationen av förslaget om bidrag för avställda turistbussar som skickades in i april. Presentationen gjordes utifrån det svåra läge som turist- och beställningstrafiken är i på grund av Coronapandemins konsekvenser. Just förslaget om avställda turistbussar har sedan april presenterats av Sveriges Bussföretag för Tomas Eneroths förre statssekreterare Mattias Landgren, för näringsminister Ibrahim Baylan och flera tjänstemän på infrastrukturdepartementet och näringsdepartementet. Förbundets förslag har också förts fram av flera andra aktörer och varit en del i de debattartiklar, utspel och politiska underlag Sveriges Bussföretag kommunicerat i olika kanaler. Och nu ville alltså Malin Cederfeldt Östberg få en fördjupad genomgång.

 

Sveriges Bussföretag representerades vid mötet den 9 september av förbundets vice ordförande Tomas Byberg och branschchef Anna Grönlund. Då Malin Cederfeldt Östberg är ny i sin roll fick hon också en introduktion till den svenska bussbranschen och dess betydelse för mobilitet, regional utveckling, besöksnäring, arbetstillfällen och en hållbar omställning av hela den svenska transportsektorn där bussbranschen idag är den bransch som kommit längst. Självklart gav också Tomas och Anna en snabb översikt av de utmaningar som bussbranschens olika segment står i på grund av Coronapandemins konsekvenser och de stödåtgärder som förbundet efterfrågar för att Sverige ska kunna bevara ett robust system för kollektivtrafik.

 

Förslaget om stöd till avställda turistbussar som skickades in den 9 april kan läsas i sin helhet här