Pressmeddelande

Principiellt avgörande i Arbetsdomstolen i efterverkningarna av Hamnkonflikten

Pressmeddelande

I dag avgjorde Arbetsdomstolen ett mål mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet där domstolen fann att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet reglerar anställningsvillkoren för samtliga hamnarbetare och att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal från 2019 (andrahandsavtalet) därmed inte tillämpas på de anställda. Hamnarbetarförbundet hade heller inte rätt till lokala avtal gällande till exempel arbetstider eller lönetillägg. Domen innebär en framgång för Sveriges Hamnar.

I dagens dom har Arbetsdomstolen slagit fast att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet från 2019 (andrahandsavtalet) inte ger Hamnarbetarförbundet inflytande över löner eller andra anställningsvillkor och inte heller rätt för Hamnarbetarförbundet att teckna lokala avtal om till exempel scheman och andra frågor. Domen bekräftar den inställning som Sveriges Hamnar har haft sedan avtalet tillkom och befäster principen om första- och andrahandsavtal.

Bakgrunden till tvisten är att Hamnarbetarförbundet under 2019 stämde APM Terminals och Sveriges Hamnar i Arbetsdomstolen eftersom lokalt avtal om nya scheman endast träffats med Transportarbetareförbundet och inte med Hamnarbetarförbundet.

”Sveriges Hamnar har ett förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet. I mars 2019 tecknades ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet, ett så kallat andrahandsavtal. Skillnaden är att andrahandrahandsavtalet inte ger inflytande över anställningsvillkor eller lokala avtal i hamnarna eftersom detta uteslutande regleras i vårt förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet, helt i linje med den svenska modellen”, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar.

Arbetsdomstolen tog även ställning i två andra frågor utan principiell betydelse och konstaterar att bolaget borde ha förhandlat enligt MBL samt att samverkan med ett skyddsombud inte genomförts på rätt sätt.

”I Sverige har vi ett kollektivavtal per bransch på arbetarsidan. Att medarbetare skulle ha olika arbetstider och lön baserat på facklig tillhörighet skulle vara en uppenbar orimlighet och skapa en omöjlig situation i branschen. Dagens besked från Arbetsdomstolen är därför välkommet och bekräftar att den svenska modellen står stark även när den utsätts för prövningar som dessa”, säger Joakim Ärlund.

Pressfrågor: Ebba Fredin, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se