Nyhet

Fler elever väljer fordons- och transportprogrammet

Nyhet

Skolverkets statistikrapport för läsåret 2019/2020 visar en ökning med fler elever antagna till fordons- och transportprogrammet. Jämfört med föregående läsår handlar det om 139 fler elever vilket motsvarar en uppgång på 3,3 procent. Det är ett glädjande besked för en transportbransch som har ett stort behov av nyrekryteringar för en hållbar kompetensförsörjning.

Fordons- och transportprogrammet fortsätter växa. Dagens statistik från Skolverket vittnar om att 139 fler elever antagits till fordons- och transportprogrammet för läsåret 2019/2020 jämfört med föregående läsår. Det motsvarar en ökning med 3,3%. Dessutom är fordons- och transportprogrammet i topp som ett av de tre mest populära programmen inom de yrkesförberedande programmen med sina totalt sett 4 295 antagna elever.

Samtidigt ökar antalet elever till yrkesprogrammen med 3 procent för läsåret vilket motsvarar 3 000 fler elever.

”Det stora rekryteringsbehov som råder inom transportbranschen förutsätter att fler upptäcker fordons- och transportprogrammet och Skolverkets rapport visar nu en glädjande ökning. Den som utbildar sig till ett jobb inom transportbranschen gör ett bra val som innebär jobb direkt efter studierna och goda karriärmöjligheter”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.

En av transportbranschens största och viktigaste uppgifter är berätta att vilka jobb- och karriärmöjligheter den erbjuder. Transportföretagen jobbar prioriterat med kompetensförsörjning både på riksnivå och regionalt för att få fler att söka branschens utbildningar men även för att stärka upp utbildningarna. Vi gör det genom att föra dialog med politiska beslutsfattare, bransch och skola och vi gör det genom skolbesök, mässor och evenemang. Vi driver även våra frågor genom ett debatt- och opinionsarbete. Dessutom utvecklar och driver Transportföretagen Vi kör! som är en plattform för ungdomar att lära sig mer om branschen.

”Vår senaste rekryteringsrapport ”Tempen på motorbranschen” visar att det behövs 5 300 personer till motorbranschen inom en treårsperiod samtidigt som det behövs 50 000 lastbilsförare på en tioårsperiod. I ljuset av det är Skolverkets statistik mycket glädjande. Men vi är inte nöjda än. Vi fortsätter arbetet för att få än fler ungdomar att satsa på den framtidsbransch som transportsektorn faktiskt är”, avslutar Caj Luoma.

Ta del av Skolverkets statistikrapport här